12-20-vuotiaita vastaajia haetaan tutkimukseen

Sosiaalityön opiskelija hakee vastaajia loppututkielmaan vanhemman ongelmallisen päihteidenkäytön vaikutuksesta lapsen ihmissuhteisin.

Sosiaalityön opiskelija Turun yliopistossa tekee loppututkielmaa vanhemman ongelmallisen päihteidenkäytön vaikutuksesta lapsen ihmissuhteisin. Tutkimusta varten etsitään 12-20 -vuotiaita nuoria, jotka itse kokevat että heidän toisen tai molempien vanhempiensa päihteidenkäyttö on tavalla tai toisella ongelmallista. Kenenkään muun käsityksellä tilanteesta ei siis ole väliä, tutkimuksen tekijää kiinnostaa vain nuoren oma käsitys.

Tutkimukseen osallistutaan Internet-linkin kautta (ks. alla). Tehtäväalueella on lyhyt ohjeistus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen yhteydessä kysytään vastaajan ikä ja sukupuoli, mutta muuten on tärkeää välttää sellaisten tietojen antamista joista osallistuja voitaisiin tunnistaa. Vastauksia käytetään loppututkielman aineistona ja tutkimusraportissa. Vastaukset hävitetään sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Tutkimusraportissa vastauksia käytetään niin, että yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa.

Tutkimuksen aihe on herkkä ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaamisen voi myös keskeyttää milloin vain eikä vastaus tällöin tallennu eikä kukaan näe sitä. Aihe on kuitenkin erittäin tärkeä ja sitä on vaikea tutkia muuten kuin kysymällä nuorilta itseltään heidän käsityksiään. Vaikeissa tilanteissa elävät nuoret ansaitsevat tilaisuuden kertoa omista kokemuksistaan.

Peetu Savolainen
sosiaalityön opiskelija
Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
sposti: pssavo[at]utu.fi

Linkki tutkimukseen osallistumiseen:

https://www.webropolsurveys.com/S/BE1F6BE79C203331.par