en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


Amalia motivoi tulevat ammattilaiset lasisesta lapsuudesta kärsivien tueksi

A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden verkko-oppimisympäristö Amalia motivoi, innostaa ja neuvoo tulevia ja nykyisiä ammattilaisia kohtaamaan sekä tukemaan työssään lapsia ja nuoria, jotka kokevat vanhempien alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja.

"Amalia on rakennettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluista kerätyn palautteen pohjalta", kertoo Janne Takala Lasinen lapsuus -toiminnasta. "Opettajien mukaan oppimateriaalit ovat tähän asti painottuneet päihteiden fyysisiin haittavaikutuksiin. Lapsiläheisten auttamiseen sosio-emotionaalisissa ongelmissa oli niukasti välineitä. Oppilaitokset halusivat kompaktin, muutamassa oppitunnissa läpikäytävän paperittoman oppimateriaalin."
 
Amalian avulla voi tulevana tai nykyisenä ammattilaisena tukea, rohkaista ja lohduttaa vanhemman alkoholinkäytöstä kärsivää lasta. Amalia tarjoaa keskeisimmän tiedon aikuisten alkoholinkäytön seurauksista lapselle. Miten yleisestä ongelmasta on kyse, mikä lasta suojaa ja miten lapsi selviytyy?
 
Amaliassa voi erilaisten viriketehtävien avulla testata tietämystään ja opetella lapsen auttamista ja tukemista. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai oppilasryhmässä. Amalia julkaistiin 18.5.2016 TERVE-SOS -tapahtumassa Seinäjoella.
 
www.amalia.pro
 
@lasinenlapsuus 

#amalia

Lisätietoja:
 
Lasinen lapsuus -toiminnan kehittämiskoordinaattori Janne Takala, A-klinikkasäätiö, p. 050 3629 014

×