Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

02.07.2024 | Blogi, Tietoa, Työkalut

Animaatiovideo lasisen lapsuuden vaikutuksista aikuisuuteen

Opinnäytetyönä tuotettu animaatiovideo käsittelee lasisen lapsuuden vaikutuksia ja tarjoaa konkreettisia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Videon tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tarjota katsojille voimaa kohdata omat haasteensa.

Animaation ensimmäisessä osiossa käsitellään stressin tunnistamista ja sen lievittämistä. Lapsuuden kuormittavilla ja traumaattisilla kokemuksilla voi olla syvällinen, pitkäkestoinen ja monitahoinen kielteinen vaikutus yksilön elämään. Nämä kokemukset voivat kasautua ja heikentää ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Toisessa osiossa animaatio käsittelee tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Spottivalot kohdistuvat eri puolille hahmon kehoa, ja animaatio kuvaa tehostetusti kertojan mainitsemia symboleja, kuten sydämensykettä.

Lopetusosiossa animaatio visualisoi kertojan sanomaa: hahmo rentoutuu rannalla, liikkuu joogamatolla ja osallistuu terapiaistuntoon. Hahmon kerättyä voimavaroja, punainen lanka ympäriltä löystyy, kuvaten stressin hellittämistä. Animaation tavoitteena on paitsi informoida, myös antaa toivoa. Haastavista lähtökohdista huolimatta, jokaisella on mahdollisuus löytää hyvinvointia ja jaksamista arkeensa.

Vaikka lasisen lapsuuden haavat eivät ehkä koskaan täysin katoa, niiden kanssa voi oppia elämään ja löytää keinoja lievittää niiden tuomaa taakkaa. Animaatio pyrkii tarjoamaan toivoa ja rohkaisua kaikille, jotka kamppailevat omien menneisyyden haamujensa kanssa, ja muistuttaa, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus parempaan elämänlaatuun.

Rakkaudella Anni ja Janika

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Videon on tuottanut Király.