Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

12.11.2021 | Työkalut

Armas-materiaalipakki saatavilla alakoulujen ammattilaisille

Armas on traumainformoituun työotteeseen perustuva materiaalipakki, jonka sisältämät tietoartikkelit ja harjoitukset tukevat ammattilaista kohtaamaan vanhempien haitallista juomista kokevan lapsen.

Armas antaa ammattilaisille tietoa ja konkreettisia työkaluja haastavasta elämäntilanteesta tulevan lapsen tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Materiaalipakki koostuu faktatiedosta, kokemusasiantuntijan tarinavideosta ja konkreettisista työkaluista.

Materiaalipakin taustalla on tietoinen traumainformoitu työote. Se lähtee ajatuksesta, että ihmisen ei-tarkoituksenmukaisen käytöksen taustalta piilee usein traumaattisia kokemuksia.

Lasten traumaattiset kokemukset näkyvät alakouluissa esimerkiksi levottomuutena, rauhattomuutena, keskittymisen puutteena ja oppimisen haasteina.

Lapsen kasvua edistetään tukemalla ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä vaikeuksista huolimatta, itsehillintätaitoja ja avun etsimisen taitoja.

Toiminnalliset harjoitteet voivat auttaa lasta saamaan korjaavia kokemuksia. Harjoitteet vahvistavat lapsen itsetuntemusta, ja niiden avulla hän voi löytää itsestään jotain arvokasta ja merkityksellistä.

Materiaalipakki sisältää myös toiminnallisia harjoitteita, joilla lasta autetaan takaisin optimaaliseen vireystilaan tarjoamalla työkaluja esimerkiksi rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja kehon aktivointiin.

Armas-materiaalipakki on kehitetty alakoulujen ammattilaisten käyttöön, ja se on ilmaiseksi käytettävissä.