Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.02.2023 | Ajankohtaista

Joitko liikaa lapsiperheen vanhempana? Kirjoita tarinasi opinnäytetyötutkimusta varten

Oletko juonut liikaa ollessasi lapsiperheen vanhempi? Oletko sittemmin irtautunut alkoholista?

Voit olla lapsen isä, äiti tai muu vanhemman asemassa toiminut henkilö. Voit myös itse määritellä mitä ”liikaa” sinulle tarkoittaa. 

Olen sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Etsin opinnäytetyöhöni henkilöitä, jotka käyttivät alkoholia ongelmallisesti ollessaan lapsiperheen vanhempana. Tarkoituksena on tuoda esiin vanhempien omien kuvausten kautta harvoin kuultu vanhemman näkökulma tilanteeseen, jossa vanhemman juominen oli lapsille haitallista.  

Tavoitteena on myös, että vanhempiensa juomisesta haittoja kokeneet ihmiset saisivat ymmärrystä siihen miksi vanhempi toimi kuten toimi. Vanhemman tekemisiä ja valintoja voi olla vaikea ymmärtää aikuisenakaan. Vanhemman ajatuksien kuulemisesta voisivat hyötyä erityisesti he, joilla ei ole mahdollisuutta käsitellä lapsuudenkokemuksia oman vanhempansa kanssa.  

Pyydän sinua kirjoittamaan minulle elämänkerrallisen tarinan, jonka pituus on vapaavalintainen. Voit kertoa haluamistasi asioista ja jättää kertomatta mitä haluat. Käytä halutessasi kirjoittaessa vinkkinä alla olevia apukysymyksiä. Voit lähettää kirjoituksesi minulle sähköpostitse. Vastaan mielelläni myös mieleesi nouseviin kysymyksiin.  

Voit kertoa kirjoituksessasi esimerkiksi näistä asioista.

Ajattele aikaa, kun vielä käytit alkoholia ongelmallisesti, muutoksen alkua ja alkoholista irtautumista sekä aikaa muutoksen jälkeen.  

  • Millaista juomisesi oli ennen perheellistymistä ja sen alkuvaiheessa?  
  • Aloitko jossain vaiheessa huomata, että juominen aiheuttaa haittaa tai huolia muille, vai kielsitkö asian toisilta ja itseltäsi? 
  • Jälkikäteen ajatellen: miksi ja miten ajattelet toimintasi ajautuneen muita vahingoittavaksi? Tapahtuiko se huomaamatta?   
  • Millaista juomisesi oli ongelmallisen käytön aikana? 
  • Miten juominen vaikutti vanhempana toimimiseen ja vanhempi-lapsisuhteeseen? Mikä perhe-elämässä tai vanhempi-lapsisuhteessa oli hyvää ja toimivaa? Mikä oli sinulle tärkeää vanhemmuudessa ja pystyitkö pitämään siitä kiinni? 
  • Pysyikö lapsi ja hänen tarpeensa, lapsen maailma, mielessäsi? Tiedostitko avoimesti tai sisimmissäsi, että toimintasi saattaa vahingoittaa lasta? Millaisia tunteita ja ajatuksia lapsi ja vanhemmuus herätti sinussa? 
  • Pystyitkö näkemään tosiasiat juomisvaiheessa? Pystyitkö keskustelemaan tilanteestasi perheenjäsenten kanssa tai muualla? Puhuitteko perheenjäsenten kanssa avoimesti tai ollenkaan juomisesta ja sen vaikutuksista? 
  • Mitkä tekijät motivoivat haitallisen juomisen lopettamiseen? Olivatko perhe ja lapset osa motivaatiota? 
  • Miten vanhemmuutesi muuttui eri vaiheissa? Koitko myös onnistumisia? Mitkä ovat vahvuuksiasi vanhempana? Ovatko kokemuksesi tuoneet sinulle vahvuuksia tai oppimista vanhempana? 
  • Mitä toivoisit kaikkien lasten tietävän ongelmallisesti alkoholia käyttävistä vanhemmista? 

Tutkimusta varten ei kerätä tunnistetietoja. Voit kuitenkin halutessasi pyytää tiedon opinnäytetyön valmistumisesta sähköpostiisi. Sähköpostiosoite säilytetään tällöin erillään kirjoittamastasi tarinasta ja sitä ei voida yhdistää kertomiisi asioihin. Tietoja käsitellään joka vaiheessa luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain opinnäytetyön tekijällä. Tieto sähköpostiosoitteesta poistetaan, kun opinnäytetyön valmistumisesta on sinulle ilmoitettu. Kirjoitukset tallennetaan tunnistamattomaksi muokattuna.  

Opinnäytetyössä voidaan julkaista otteita tarinoista ja opinnäytetyötä voidaan käyttää tietolähteenä myös vertaisryhmissä tai ammatillisessa auttamistyössä. Tällöin tunnistamisen mahdollistavat tiedot muutetaan toisiksi niin ettei tekstistä voi tunnistaa sinua. Kirjoitustasi voidaan käyttää myös Lasinen lapsuus -toiminnan ja A-Klinikkasäätiön viestinnässä, jonka tarkoituksena on vähentää ja ennaltaehkäistä vanhempien alkoholinkäytöstä aiheutuvia ongelmia.  

Linkki suostumuksen antamista ja kirjoituksen lähettämistä varten: https://link.webropolsurveys.com/S/DDB9EB1422300783

Ystävällisin terveisin
Anu Palomäki
[email protected]