Kirjoituskutsu 18-29-vuotiaille lasisen lapsuuden kokeneille

Osallistu kirjoittamalla Päivi Jämsän pro gradu -tutkielmaan!

Oletko elänyt lapsena perheessä, jossa on ollut alkoholiongelma? Kirjoita perheen ulkopuolisesta tuesta ja avusta tai yksin selviämisen kokemuksista lapsuudessasi.

Päivi Jämsä on Lapin yliopiston opiskelija ja tekee pro gradu -tutkielmaa alustavalla työnimellä ”Lapsen toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisessa perheessä”. Jakamalla kokemuksiasi annat tärkeää tietoa lapsen selviytymiskeinoista ja perheen ulkopuolisen tuen ja avun merkityksestä.

Tarkempi kirjoituskutsu ja lisätiedot A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä:
https://paihdelinkki.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=39755