en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


A-klinikkasäätiö on julkaissut uuden verkkosivuston nuorille

A-klinikkasäätiön uusi Nuortenlinkki on 13-25-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen verkkopalvelu. Nuortenlinkin aiheena on päihteet ja riippuvuudet, pelaaminen, netinkäyttö ja mielenterveys. Nuortenlinkin tarkoituksena on vahvistaa laaja-alaisesti nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Nuortenlinkki on Päihdelinkin sisarsivusto, jonka sisältö on suunniteltu sopimaan nuorille. Nuortenlinkissä on panostettu sosiaalisen median hyödyntämiseen ja vuorovaikutuksellisiin sisältöihin.

Tavoite?

Nuortenlinkin tavoite on vahvistaa nuorten tietämystä päihteistä ja riippuvuuksista. Tarkoituksena on herättää heitä pohtimaan omaa päihteidenkäyttöään - myös asennetta: esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvää sosiaalista painetta ja itsetunnon vahvistamista alkoholin keinon.

Sisältö?

Nuortenlinkistä löytyy kattavasti tietoa päihteistä ja nuoria koskettavista erityisaiheista, kuten sosiaalinen juominen ja yksinäisyys. Riippuvuusaiheisilla testeillä voi arvioida omaa tilannettaan ja kysyä apua neuvontapalvelusta. Neuvontapalvelun ammattilaiset ohjaavat tarvittaessa nuoren kasvokkaisten tukipalvelujen piiriin.

Tietovisoja pelaamalla nuori voi testata tietojaan ja haastaa kaverinsa mukaan. Keskustelufoorumilla voi tuulettaa tunteitaan ja puida askarruttavia asioita muiden kanssa.

Mistä apua -osioista löytyy laajasti tietoa apu- ja tukipalveluista nuorille. Palveluihin hakeutumisen kynnystä madalletaan esimerkiksi kuvaamalla, mitä nuorisoasemakäynnillä tapahtuu.

Tule tutustumaan: www.nuortenlinkki.fi

Nuortenlinkki-hankkeen tuottaa A-klinikkasäätiö ja sen rahoittaa sosiaali- ja
terveysministeriö. Nuortenlinkin esitteitä, julisteita ja käyntikortteja voi tilata
osoitteesta: [email protected]

×