Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

08.08.2023 | Ajankohtaista, Työkalut

Lasinen lapsuus ammattilaisten työn tukena 

Haluamme motivoida, innostaa ja tukea tulevia ja nykyisiä ammattilaisia auttamaan työssään entistä paremmin asiakkaitaan, jotka kokevat vanhempien alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja.

Jokainen lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaava ammattilainen haluaa auttaa ja tukea asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä haastaa kuitenkin usein esimerkiksi työarjen kiire, liian suuret asiakasmäärät, resurssien sekä erilaisten yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien puute. Saattaa olla myös epätietoisuutta ja epävarmuutta sen suhteen, miten asioita tulisi ottaa puheeksi, miten tulisi toimia ja mitä tukea ylipäätään voidaan tarjota. Päihteistä ja niiden haittavaikutuksista puhuminen koetaan edelleen hyvin hankalana.

Aihetta ei kuitenkaan voi ohittaa. Suomessa on yli 500 000 alkoholin suurkuluttajaa ja juomisesta kokevat haittoja heidän itsensä lisäksi läheiset. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, jotka eivät voi vielä itse vaikuttaa juurikaan olosuhteisiinsa. Ammattilaiset eri kasvuympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastustoiminnassa sen sijaan voivat auttaa ja tukea jokaista lasta voimaan paremmin, kotioloista huolimatta.  

On myös hyvä muistaa, että lapsuuden vaikutukset ulottuvat pitkälle aikuisuuteen ja sen eri osa-alueisiin; ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen, työntekoon; hyvinvointiin kaikkinensa. Aikuisuudessa hyvinvointiin voidaan vaikuttaa merkittävästi oikeanlaisen avun ja tuen kautta. Ensimmäinen askel tähän on auttaa ihmisiä tiedostamaan omien hankaluuksiensa juurisyitä ja sitä kautta tukea asiakkaita pohtimaan omaan polkuaan kohti parempaa vointia.    

Lasinen lapsuus -toiminta haluaa tukea ammattilaisia tässä työssä tarjoamalla erilaisia työvälineitä sekä lisää tietoa hyvän kohtaamisen elementeistä.  

Jaammekin tämän syksyn aikana sekä tietoa että työvälineitä juuri sinun työsi tueksi somessamme. Erilaiset työvälineet, testit, oppaat ja työkirjat ovat erinomainen tuki työhön ja auttavat joskus hyvinkin hankalana koetun päihdeteeman käsittelyä. 

Työvälineitä keskeisempää on kuitenkin se, miten kohtaamme, miten olemme läsnä ja kuulemme asiakasta. Tähän tarjoamme mm. oppimisympäristö Amalian ja työkalupakki Armaksen kautta tukea.    

Kannustamme luottamaan siihen, että kohtaamalla empaattisesti, lämpimästi ja välittäen, voimme auttaa asiakkaitamme jokaisella tapaamisella, riippumatta siitä, mihin jatkotoimenpiteisiin tai palveluihin asia etenee. Ihmiseltä ihmiselle, lämmöllä ja empatialla.