Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.02.2023 | Vanhemmuuden tuki

Lasinen lapsuus ja Helsingin perhekeskukset yhteistyössä vanhemmuuden tukena

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta ja Helsingin kaupungin perhekeskukset toimivat vuonna 2023 yhteistyössä Lapset puheeksi -keskustelujen tarjoamiseksi.

Lasinen lapsuus aloittaa helmikuussa Lapset puheeksi -keskustelujen toteuttamisen Kampin perhekeskuksen Ruoholahden toimipisteen tiloissa. Keskusteluja tarjotaan helsinkiläisille omassa lapsuudenperheessään liiallisesta alkoholinkäytöstä haittaa kokeneille vanhemmille.

Keskustelussa kartoitetaan yhdessä vanhemman kanssa perheen arkea lapsen näkökulmasta ja mietitään, miten lapsen kasvua ja kehitystä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennamme vanhempien ja muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnittelemme lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja.

Lapset puheeksi -keskustelujen päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. Työskentelyn tavoitteena on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä ottaen huomioon lapsen ja perheen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Lapset puheeksi -keskusteluissa käytetään menetelmään liittyvää lokikirjaa. Keskustelun pohjalta tehdään toimintasuunnitelma jatkosta. Mikäli keskustelussa koetaan, että perhe hyötyisi laajemman verkoston mukaan kutsumisesta toimintasuunnitelman laatimiseen, kutsutaan vanhemman kanssa yhteistyössä kokoon neuvonpito. 

Keskustelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Lisätietoja:

Johanna Puranen, koordinaattori, Lasinen lapsuus -toiminta

[email protected]

Puh. 040 704 2214

Lisätietoa menetelmästä Mieli ry:n verkkosivuilta.