en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


Osallistu tutkimukseen!

Tutkija Miia Markkula kertoo tutkimuksestaan:

 

Hei !

Olen Itä-Suomen yliopiston neljännen vuoden opiskelija ja teen maisteriopintoihini kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin läheissuhteiden näkökulmasta sellaista perheympäristöä, jossa huoltajalla tai huoltajilla on ollut/on päihdeongelma (päihdeongelmaksi luetaan tässä alkoholin/huumausaineiden ongelmakäyttö). Tarkemmin tutkimuksen aiheena on se, millaisia merkityksiä läheissuhteisiin tuottaa lapsuuden perheessä esiintynyt päihdeongelma. Jos tunnet, että sinulla olisi annettavaa tälle tutkimukselle ja haluat osallistua arvokkaan tutkimustiedon keräämiseen, lue ohesta miten voit osallistua!

Tutkimukseen vastaavan tulisi olla täysi-ikäinen. Tutkimukseen vastaaminen tapahtuu siten, että kirjoitat omakohtaisen kirjoituksen annettuihin tutkimuskysymyksiin pohjaten ja lähetät sen alempaa löytyvän E-lomakkeen kautta minulle. E-lomake toimii linkin kautta suoraa eikä mitään kirjautumista tarvitse tehdä, lisäksi lomake ei tallenna sinusta mitään tietoja. Voit joko kirjoittaa tekstin omassa tekstinkäsittelyohjelmassasi ja liittää sen lomakkeelle tai kirjoittaa lomakkeelle suoraa. Teen yhteistyötä A-klinikkasäätiön ja Lasinen Lapsuus -työn kanssa ja tutkimuksen aineistonkeruu tapahtuu Lasinen lapsuus -nettisivun, Pullopostia lapsuudesta fb -sivun ja Lasinen lapsuus fb -sivun kautta.

Tutkimusaiheen ollessa arkaluontoinen toivon, että kirjoitat sopivan tuntuisen avoimesti ja tiedostaen sen, että antamaasi tekstiä käytetään osana tätä tutkimusta. Tutkimus toteutetaan anonyymisti ja tutkimusaineistoa käsitellään tutkimusprosessissa siten, että tekstistä mahdollisesti löytyvät suorat tunnisteet eivät tule esille lopullisessa tutkimuksessa.

Kirjoita vapaata, yhtenäistä tekstiä antamiani tutkimuskysymyksiä apuna käyttäen. Teksti palautetaan nimettömänä, mutta merkitse alkuun ikä ja sukupuoli. Toivottava tekstin pituus olisi vähintään 1 sivu, mutta kaikki kirjoitukset ovat tutkimuksen kannalta arvokkaita. Läheissuhteilla tarkoitetaan tässä niitä ihmissuhteita, jotka koet itse sinulle läheisimmiksi.

Kirjoituksesi pohjana ovat seuraavat suuntaa antavat tutkimuskysymykset

• Millaiseksi koet lapsuusaikasi ja lapsuuden aikaiset läheissuhteesi, esimerkiksi äitiin, isään, sisaruksiin ja muihin sinulle läheisiin ihmisiin – voit kertoa kaikesta siitä, mitä ajattelet lapsuusajastasi. Läheissuhteista voit kertoa esimerkiksi suhteiden laadusta, siitä mitä niiltä toivoit ja miten nämä toiveet toteutuivat ja miten nämä suhteet vaikuttivat sinuun

• Millaiseksi koet nykyiset läheissuhteesi ja kun ajattelet nykyaikaa ja lapsuusaikaasi, koetko/ miten koet lapsuusperheesi tai sen kokemusten vaikuttavan nykyisiin läheissuhteisiisi, ja miten?

• Mitä hyvää ja/tai mitä huonoa koet lapsuuden aikaisen perheesi ja sen kokemusten antaneen sinulle nykyajassa

Vastauslomakkeen linkki: 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22080/lomake.html

Käsittelen ja säilytän tutkimusaineistoa tutkimuseettisten periaatteiden mukaan ja alkuperäistä tutkimusaineistoa ei näe kukaan muu kuin minä tutkijana ja mahdollisesti opinnäytetyön ohjaajani. Tutkimuksen valmistuessa se julkaistaan Itä-Suomen yliopiston verkossa ja A-klinikkasäätiön tietokannassa.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää liittyen tutkimukseen tai siihen vastaamiseen, laita minulle sähköpostia: [email protected] , en vastaa facebookin kautta kysymyksiin, sillä fb toimii vain rekrytointialustana.

Kiitän suuresti etukäteen tutkimukselleni antamastasi panoksesta!

Ystävällisin terveisin,

Miia Markkula 

Itä-Suomen yliopisto, YTK, sosiaalipsykologia

Opinnäytetyöohjaaja: Vilma Hänninen, [email protected]

×