en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


Sirpalainen mieli -hanke on päättynyt: Mitä opimme?

Hankkeen lähtökohtana oli kehittää uusia toimintamalleja ja lisätä osaamista mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Mielenterveys- ja päihdeteemojen yhteys oli näkynyt selvästi A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan piirissä kuultujen nuorten kokemuksissa.

Ääni lapselle -kirjoituskampanjan laaja aineisto vuodelta 2011 osoitti vanhempien päihteidenkäyttöön liittyvän runsaasti eriasteisia sekä vanhempiin että lapsiin kohdistuvia mielenterveyden ongelmia. Varjomaailma-verkkopalvelussa järjestetyissä ohjatuissa vertaisryhmissä oli ilmennyt kouriintuntuvasti, että kodin päihteidenkäytöstä kärsivien nuorten tukemiseksi tarvitaan mielenterveyskonsultaatiota.

Hankevuosien 2012−2015 aikana on rakentunut arvokas ja kestävä yhteistyön perusta kumppanitoimijoiden A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden, Mielenterveyden keskusliiton ja Suomen Mielenterveysseuran kesken. Tätä perustaa on luotu jakamalla oman työn käsitteistöä, sisältöjä, malleja ja viitekehystä sekä ihan perustyön arkea. Hankkeen aikana solmitut yhteistyöverkostot antavat hyvän pohjan tarjota kunkin järjestön kohtaamille avuntarvitsijoille parasta mahdollista tukea palveluohjauksen keinoin myös hankkeen jälkeen. 

Mitä hankkeessa opimme?

Lue koko juttu 

×