STEAlta avustusehdotus Lasinen lapsuus -ryhmätoimintoihin!

Lasinen lapsuus on Suomi100-juhlavuoden avustuksensaajien joukossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmi-maaliskuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille avustushaun kolmeen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistyvään avustusohjelmaan.

Hankkeemme lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä kokeneiden nuorten perheellistyvien ja perheellisten ohjatun vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen on saamassa STEAn ehdotuksesta rahoituksen. Vertaistukiryhmiä on tarkoitus käynnistää kolmella paikkakunnalla: Kuopiossa, Joensuussa ja Porissa.  

Hanke rakentuu mielenterveysjärjestöjen kanssa aiemmin toteutetussa Sirpaleinen mieli
-kumppanuushankkeessa hankitulle tiedolle ja ymmärrykselle ryhmien hyödyllisyydestä; uudenlaiselle kumppanuudelle perheitä tukevien paikallisjärjestöjen kanssa; ja se vastaa toimintaympäristöstä nousseeseen tarpeeseen.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö vahvistaa varhaisten vuosien merkitystä lapsen kehityksen kannalta ja osoittaa, että vanhemmuuden tuki vähentää lasten eriarvoisuutta läpi elämän. Sirpaleinen mieli
-hankkeessa (2012–2015) tuettiin perheellistymisen alkuvaiheita eläviä nuoria aikuisia, joille kodin päihdeongelmat ovat aiheuttaneet eriasteisia mielenterveyden haittoja aikuisuudessa. Hankkeessa havaitun perusteella omaa perhettä perustamassa olevat nuoret aikuiset ja pienten lasten vanhemmat tarvitsevat kipeästi ohjattua vertaistukea ja mahdollisuuksia tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia.

Hankkeen tavoitteena on 

1. Tarjota osallistujille mahdollisuus arjenhallintaa ja perhearkea varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen ja uusien toimintamallien löytämiseen ohjatussa vertaistukiryhmässä;
2. Tukea nuorten perhettä suunnittelevien sekä pikkulapsiperheiden arkea tarjoamalla konkreettista apua arjen haasteisiin niin kodin- kuin lastenhoidossa; ja
3. Ehkäistä ongelmien sukupolvinen siirtyminen tukemalla nuoria perheellistyviä, vanhempia ja vanhemmuutta.

Myös niille nuorille sekä nuorille vanhemmille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan ryhmätoimintaan tarjotaan Lasisen lapsuuden keskustelufoorumi kohtaamispaikkana, eli mahdollisuus anonyymiin vertaisryhmäkeskusteluun Lasinen lapsuus -sivustolla.

Tiedotamme hankkeen ja vertaistukiryhmien käynnistymisestä lasinenlapsuus.fi -sivuillamme.

Lisätietoja: Minna Ilva, minna.ilva[at]a-klinikka.fi, puh. 044 353 4932

Lue lisää Suomi 100 -avustusohjelmien avustusehdotuksesta STEAn sivuilta