en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


THL etsii haastateltaviksi nuoria, joiden vanhemmalla on alkoholiongelma!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) etsii haastateltaviksi noin 12–17-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmalla on alkoholiongelma. Haastattelussa pohditaan kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten alkoholista keskustellaan kotona, vai keskustellaanko? Millaisia pelisääntöjä on vanhempien kanssa? Miten vanhemmat käyttävät alkoholia ja miten se vaikuttaa nuoreen? Millaista apua alkoholiongelmaisen vanhemman lapset tarvitsevat? Kuuluuko alkoholi oman kaveriporukan yhdessäoloon?

Haastattelu kestää noin 1,5 tuntia ja haastattelu on mahdollista tehdä nuoren kotipaikkakunnalla. Haastattelussa ei tarvitse esiintyä omalla nimellään.

Vaivanpalkaksi haastatteluun osallistumisesta annetaan elokuvalippu.

Tutkija Henna Pirskanen kertoo:

"Teemme tutkimusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Tutkimus on osa Suomen Itsenäisyyden Lastenrahaston tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Nuori voi missä vaiheessa tahansa päättää, jos ei enää halua olla mukana haastattelussa, tai esittää mieleen nousseita kysymyksiä keskustelusta taikka sen käytöstä. Haastattelu äänitetään ja kirjoitetaan tekstimuotoon, minkä jälkeen äänitteet hävitetään.

Minuun voi olla yhteydessä kaikissa tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Terveisin,

Henna Pirskanen,

Sata Lasissa – Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa -projekti"

HAASTATELTAVIEN ETSIMINEN ON PÄÄTTYNYT!

 

×