Tiedote: Lasinen lapsuus ja turvallisen aikuisen kaipuu

23 prosenttia kokenut haittoja alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan

Tiedote: 16.11.2016

A-klinikkasäätiön 30 vuotta täyttävä Lasinen lapsuus -toiminta kysyi suomalaisaikuisten kokemuksia lapsuudenkodin alkoholinkäytöstä ja kasvuolojen turvallisuudesta. Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesällä 2016. Kyselyyn osallistui 1038 18−65-vuotiasta vastaajaa.

Suomalaisaikuisista 23 % kertoi kokeneensa lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä. Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely (usein tai joskus kokenut 83 %), yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, kuten aikuisten mykkäkoulu ja eristäytyminen. Puolet haittoja kokeneista kertoi myös, että lapsuudenkodissa esiintyi fyysistä kovakouraisuutta aikuisten kesken tai lapsia kohtaan. Materiaaliset puutteet olivat harvinaisempia.

Häpeä oli kaikkein tavallisin (76 %) haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden, kuten ammatillisen avun ja harrastusten, piiriin. Suurin osa (62 %) haittoja kokeneista tunsi huonoa itsetuntoa. Myös luottamus tulevaisuutta kohtaan oli heikentynyt (62 %).

Usean tutkimuksen mukaan jo yksikin turvallinen aikuinen voi auttaa lasta selviytymään kasvuolojen vaikeuksista. Haittoja kokeneiden elämässä turvalliset aikuiset ja muut turvaavat tekijät olivat harvinaisempia kuin niillä, joiden kotona käytettiin alkoholia ilman lapsille aiheutuneita haittoja. Haittoja kokeneilla oli harvemmin kotona aikaa ja huomiota antava, myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen kykenevä aikuinen. Kodin ulkopuolella turvallisia aikuiskontakteja oli haittoja kokeneilla (73 %) harvemmin kuin haittoja kokemattomilla (91 %).

”Kasvuolojensa ongelmiin syyttömiä lapsia on tuettava kaikin mahdollisin tavoin. Lasten ja perheiden peruspalvelujen tasosta ei saa tinkiä”, päättelee A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Janne Takala. Turvallinen aikuinen voi kuitenkin olla kuka vain: ”Jokainen aikuinen voi olla myös naapuruston lapsille se mukava ja turvallinen tyyppi.”

Valtaosa (74 %) haittoja kokemattomista oli asunut kodissa, jossa aikuiset kuitenkin käyttivät alkoholia. Heidän kasvuoloilleen oli tyypillistä, että lapsista pidettiin hyvää huolta kaikissa tilanteissa, että lapsilla oli mielekästä tekemistä ja että tunnelma pysyi hyvänä aikuisten käyttäessä alkoholia.

Lisätietoja:

Janne Takala, VTM
Kehittämiskoordinaattori
puh. 050 3629 014
janne.takala(at)a-klinikka.fi

Lasinen lapsuus -toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Lasinen lapsuus – Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia