Uusia välineitä puheeksiottoon

Jos sinulle herää lasta koskeva huoli, asia on syytä ottaa puheeksi. Lasten seurassa -ohjelma on julkaissut kortin ja puheeksioton pelin, joiden avulla voi valmistautua keskusteluun lapsen huoltajan kanssa.

Ota huoli puheeksi

Jos sinulle herää lasta koskeva huoli, asia on syytä ottaa puheeksi. Huolen
puheeksioton menetelmä on työ- ja ajattelutapa, joka auttaa valmistautumaan
keskusteluun huoltajien kanssa. Sen avulla voidaan ottaa hankalat asiat puheeksi
kunnioittavasti ja ennen kaikkea rakentavasti.

Puheeksi otetaan nimenomaan henkilökohtainen ja konkreettinen lasta koskeva huoli, ei lapsen tai perheen ongelma.

Puheeksiotto ei ole helppoa, ja se saattaa aiheuttaa torjuviakin reaktioita. Puheeksiotto
kannattaa kuitenkin aina, sillä se tarjoaa mahdollisuuden hälventää lasta koskevaa huolta.
Huolen puheeksioton tavoite on avata vuoropuhelu sekä turvata kodin ja päivähoidon välisen
avoimen ja toimivan yhteistyön jatkuminen.

Tutustu puheeksiotto -korttiin ja pelaa puheeksioton -peliä

Lasten seurassa -sivustolla

 

Lasten seurassa on ohjelma, jonka tavoite on ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä.  Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jossa yhteistyökumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Suomen Vanhempainliitto.