en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


Vanhemmuudesta, lapsista ja alkoholista − THL:n uusi julkaisu

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 11.11. julkaisemassa kirjassa ”Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi” käsitellään nuorten kasvamista suomalaisessa alkoholikulttuurissa tilastojen, rekisteritietojen ja haastattelututkimusten pohjalta.  Kirjassa on haastateltu vanhempia ja lapsia erilaisista perheistä, joista osassa vanhemmilla oli alkoholiongelmia.

Tutkimuksen pohjalta todetaan, että kasvatuskäytännöissä on tapahtunut positiivista kehitystä. Nuorten ja vanhempien välisisissä suhteissa ja ylipäätään perhekulttuurissa ollaan menty kohti avoimuutta.

Kuitenkin kirja tuo vahvasti esiin sen, että alkoholi on monissa perheissä ongelma. Yhdistettyihin rekisteritietoihin pohjaten todetaan, että suomessa on noin 65 000–70 000 lasta, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on vakava päihdeongelma. Noin kolmanneksella päihdehuollon palveluita käyttäneistä on alaikäisiä lapsia. Tutkimuksissa haastatellut nuoret kokevat, että perhettä ympäröivä yhteisö saattaa edelleen suhtautua tuomitsevasti päihdeongelmaisiin ja heidän perheenjäseniinsä. Alkoholiongelmaan liittyvä häpeä ja leimaaminen vaikeuttavat avun hakemista ja saamista.  

Nuoret toivovat vahvempaa puuttumista ja ulkopuolisten tukea silloin, kun perheessä on päihdeongelma. Avoimuuden pitäisi nuorten mukaan ulottua koko yhteiskuntaan. 

Kirjassa tuodaan esiin myös, miten YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomea koskevassa seurantaraportissaan ilmaissut huolensa, että runsaasti päihteitä käyttävissä perheissä elää lapsia, jotka saattavat jäädä vaille yhteiskunnan tukea. Edelleen raportissa todetaan, että ammattilaisilta usein puuttuu käytännön tietoa näiden lasten tilanteen käsittelemiseksi.

Lue tiedote THL:n sivuilla
Kirja Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
ladattavissa kokonaisuudessaan THL:n julkari-tietokannasta.

×