Varjoton mieli haastaa yläkoulut pohtimaan mielenterveys- ja päihdekysymyksiä

Tutkimusten mukaan noin joka neljäs nuori kokee haittoja kodin päihde- tai mielenterveysongelmien takia. Uuden materiaalin avulla aihetta voi käsitellä yläkouluissa.

Tutkimusten mukaan noin joka neljäs nuori kokee haittoja kodin päihde- tai mielenterveysongelmien takia. Häpeä on tavallisin aiheutuneista haitoista. Se estää tuen hakemisen ja asioista keskustelemisen monien kohdalla.

Varjottoman mielen ajatuksena on lisätä nuorten tietoisuutta. Vaikeita asioita koetaan eriasteisina kaikissa kodeissa. Kenelläkään ei ole syytä kokea itseään muita huonommaksi, eikä ketään pidä leimata jos vanhemmilla on hankaluuksia.

Varjoton mieli pureutuu aiheeseen yläkouluryhmien käyttöön luodun elokuva- ja tehtävämateriaalin avulla. Tarinan äidin ja pojan rooleissa nähdään Sari Havas ja Kuutti Huhtala.  Elokuvassa poika reagoi koulussa ja harrastuksissa kielteisesti äidin masennukseen ja sen myötä lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön.

Elokuva jakautuu seitsemään jaksoon, joista kuhunkin liittyy tehtäviä. ”Draamallisten tehtävien avulla elokuvan tarina tulee lähemmäs nuoria ja he pääsevät kokeilemaan, miten selvitä vaikeistakin tilanteista”, kertoo materiaalin käsikirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Titte Neuvonen. Työskentelyn aikana opitaan, kuinka voi tukea kaveria ja mistä voi hakea apua.

Varjottoman mielen tekijät toivovat materiaalin päätyvän laajaan käyttöön siten, että koulut haastavat mukaan aina uuden koulun. Haasteen etenemistä voi seurata kampanjan verkkosivuilla.

Vastaavasta materiaalista on jo saatu hyviä kokemuksia alakouluikäisten parissa. ”Draamatarina on herättänyt alakouluissa hyviä keskusteluja ja oikaissut mielenterveysongelmiin liittyviä vääriä uskomuksia. Tarinan päähenkilöön eläytyminen on lisännyt heidän empatiakykyään, jota toisenlaisella työskentelymuodolla ei helposti saavuteta”, kertoo Mieletön Mahdollisuus -projektin suunnittelija Sanna Huhtonen.

Varjoton mieli -kokonaisuus soveltuu hyvin opetussuunnitelman edellyttämän ilmiö-opetuksen teemaksi. Se kattaa sisällöltään tärkeän mutta yksittäisissä oppiaineissa usein pimentoon jäävän aiheen. Materiaali on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja se on kouluille ilmainen.

Varjoton mieli -elokuva, tehtävämateriaalit ja kouluhaaste löytyvät osoitteesta:

www.varjotonmieli.fi

Materiaalia esiteltiin Helsingin Educa-messuilla 28. –29.1.2017.

Lisätietoa:

Sanna Huhtonen, projektikoordinaattori, Mieletön Mahdollisuus, p. 045 1847 009

Janne Takala, kehittämiskoordinaattori, Lasinen lapsuus, p. 050 3629 014

Mieletön Mahdollisuus on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n projekti. Lasinen lapsuus on A-klinikkasäätiön toimintamuoto. Rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys.