Lasinen lapsuus

Tarjoamme tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville ja heitä työssään kohtaaville.

Haluamme lisätä hyvinvointia arjessa ja ehkäistä ongelmien ylisukupolvisuutta.

suomi