Ajatuksia hyvinvointipäivästä

Hyvinvointipäivät ovat koostuneet esitelmistä ja harjoituksista. Harjoituksissa tavoitellaan hyväksyvää läsnäoloa, rentoutusta sekä liike- ja kehotietoisuutta ja ne tehdään jokaisen yksilöllisistä lähtökohdista käsin vailla suorittamisen pakkoa. Päivien keskeisenä teemana ovat olleet turvallisuus, myötätunto sekä vertaistuki.
Alla päivään osallistuneen ajatuksia kokemuksesta:

kaksi naista ja pallo

Osallistuin alkuvuodesta ensimmäisen kerran Lasisen Lapsuuden eläneiden hyvinvointipäivään. Vaikka lapsuuden asioista on jo pitkä aika, en ollut aikaisemmin ollut vertaistuen piirissä.

Hieman jännittyneenä menin päivään mukaan, yksin, tuntematta ketään entuudestaan. Päivän aiheen kuitenkin tiesin; Trauma ja kehomieli -yhteys. 

Vaikka päivä keskittyi voimaantumiseen ilman että omia kipupisteitä avattiin, oli hyvä katsoa ympärilleen ja ymmärtää, että nämä ihmiset Ymmärtävät. He ovat kokeneet saman kuin minä.

Päivässä vuorottelivat mukavasti luennot; kuinka lapsuudessa koettu trauma vaikuttaa ihmiseen ja liikeharjoitukset.

Liike/tanssi -harjoituksia ehkä hieman jännitin etukäteen. Turhaan. Minulla on aina ollut kaiken liikunnan suhteen vahva suorittaminen; hampaat irvessä ja hikeä pintaan. Mutta tämä oli jotain ihan muuta. Kaikki suorittaminen oli pois, pääasia oli pysähtyä itsensä äärellä. Paritehtävä, entuudestaan vieraan vertaisen kanssa, oli hauskaa heittäytymistä.  Päivän ehdottomasti parasta antia olivat keskustelut vertaisten kanssa. 

Päivän aikana vahvistui tunne siitä, että tässä porukassa haluan olla.