Kansainvälisiä tuulahduksia – mitä kerromme meistä maailmalla?

 

Lasinen lapsuus on toiminut jo useamman vuoden ajan aktiivisena jäsenenä kansainvälisessä AFINet-verkostossa (Addiction and the Familiy International Network), jossa keskitytään riippuvuksien vaikutuksiin läheisille. Verkoston kantavia voimia ovat aihepiirin arvostetut tutkijat emeritus professorit Richard Velleman ja Jim Orford sekä 5 askeleen metodia kehittämässä ollut tutkija Lorna Templeton, kaikki Englannista. Heidän lisäkseen verkoston hallintoryhmään kuuluu 9 jäsentä 5 muusta maasta (Trustees). Suomesta mukana on lisäkseni Tuuli Pitkänen, joka siirtyi A-klinikkasäätiöstä Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäälliköksi vuoden alusta.  AFINet on tänä päivänä hyvinkin kansainvälinen. Sen 200 jäsentä tulevat 15 eri maasta. 

Viime syksystä lähtien AFINet on järjestänyt webinaareja verkossa. Webinaarisarjan aloitti professori Richard Velleman esittämällä 5 askeleen interventio-ohjelmaa läheisten auttamiseksi ja tukemiseksi. Toisena tohtori Gallus Bischof Saksasta vertaili eri interventiomuotoja. Kolmannessa webinaarissa sain esitellä Lasisen lapsuuden historiaa ja toimintamuotoja.  

Kuvasin esityksessäni, miten Lasinen lapsuus on verraten tunnettu konsepti Suomessa. Vuonna 1986 käynnistynyt toiminta keskittyi alkuvuosina vahvasti viestintään ja materiaaleihin, jotka vastasivat tarpeeseen lasten tilanteen huomioimiseksi. Moni pitkän linjan ammattilainen muistaa asiakastiloistaan julisteet pysäyttävistä lasten piirroksista ja lausahduksista siitä, miltä se lapsesta tuntuu, kun äiti tai isä on humalassa. Yhtä lailla monien mieleen on jäänyt kuva lastenrattaista ravintolan edessä. Lasisen lapsuuden alkuvuosina lasisen lapsuuden isähahmot, A-klinikkasäätiön viestintää ja kehittämistä johtaneet Teuvo Peltoniemi ja Ari Saarto olivat kysyttyjä luennoitsijoita lasten ja perheiden parissa työskentelevien seminaareissa. Niissä havahdutettiin miettimään siihen maailmanaikaan verrattain uutta käsitettä: lapsinäkökulmaa aikuisten alkoholinkäyttöön.  

Perinteet kantavat. Lasisen lapsuuden perustehtävä eli missio on ollut sama koko olemassaolonsa ajan, 35 vuotta. Ehkäisemme ja vähennämme lapsille aikuisten alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Tänä päivänä tarjoamme yhä enemmän suoraan apua ja tukea kohderyhmillemme: aikuisille ja nuorille.  Lisäksi motivoimme edelleen ammattilaisia auttamaan. 

Mikä sitten Lasisessa lapsuudessa kiinnitti ulkomaisten, toisenlaisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kulttuureihin ja toimintatapoihin tottuneiden, kuulijoiden huomiota? Keskusteluun nousi monia hyvinkin erilaisia asioita: Ensimmäisenä kehuttiin onnistunutta brändäystä eli sitä, miten konsepti, joka kääntyy englanniksi Fragile Childhood, on onnistunut niittämään laajasti huomiota vaiettuun asiaan. Nostin yhteiseen pohdintaan myös sen, olisiko ryhmätoimintojamme tarpeen mallintaa ja rakentaa sille vankempaa teoriapohjaa.  

Richard Vellemania kiinnosti Alko kampanjatoimintamme rahoittajana. Kerroin ulkomaalaisyleisölle, että valtion alkoholinmyynnin monopolina, Alkolla on lakiin kirjattu vastuullisuusvelvoite. Tämän toteutumista valvotaan Sosiaali-ja terveysministeriöstä. Olemme Lasisessa lapsuudessa saaneet toimia Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman asiantuntijajäsenenä jo vuodesta 2008. Yhteistyömme tuloksena on syntynyt merkittävä määrä materiaalia. Filmien lisäksi olemme Alkon tuella tuottaneet esimerkiksi puheeksioton työvälineitä varhaiskasvatukseen.  

Olemme iloisia, että saimme jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja kohderyhmän tukemiseksi ja tietoisuuden nostamiseksi. Saimme yleisöstä arvokkaita huomioita, joita voimme jalostaa toiminnan kehittämiseksi. Jos olet kiinnostunut liittymään AFINet-verkostoon, voit hakea jäsenyyttä suoraan verkoston kotisivujen kautta tai olla meihin yhteydessä.  

 

Minna Ilva, projektipäällikkö 
Kirjoittaja on työskennellyt Lasisessa lapsuudessa vuodesta 2006 

 

AFINet-webinaarien esitykset voi katsoa tallenteina verkoston Youtube-kanavalta 

AFINet-verkoston kotisivu ja ohjeet jäsenyyden hakemiseksi