Koko kaupunki lasten ja perheiden tukena

Päihteet perheessä -Tue ja auta lasta ja perhettä -toimintamalli käyttöön Lohjalla

toimintamallin kansikuva

 

Keskiviikkona 13.10.2021 julkistettiin Lapsiystävällinen Lohja -messuilla toimintamalli lasten tukemiseksi perheissä, joissa on liiallista päihteidenkäyttöä. Mallin tarkoituksena on kannustaa ja tukea lapsia ja nuoria kohtaavia ottamaan kodin päihdeasiat puheeksi kaikkien kanssa sekä ja tukemaan avun tarpeessa olevia lapsia ja perheitä.

Toimintamallin rakentaminen alkoi jo vuoden 2019 Lohjan varhaiskasvatusmessuilta, joilla Lasinen lapsuus oli luennoimassa kodin päihdeasioista; päihteiden puheeksiotosta ja siitä, miten ammattilaiset voivat osana omaa työtään auttaa ja tukea lapsia, nuoria ja perheitä, joiden arkea liiallinen päihteidenkäyttö haittaa. Luennoilla korostettiin sen tärkeyttä, että työntekijöillä on työyhteisön ja esimiehen tuki tässäkin asiassa. On tärkeätä, että työntekijä tietää, miten toimia, mihin ohjata, mikä on osa omaa työtä, mihin taas kutsutaan muita toimijoita mukaan. Työntekijöiden ei tulisi jäädä yksin pähkäilemään asian kanssa.

Luentojen loppukeskusteluissa useampi Lohjan kaupungin työntekijä ehdotti, että eiköhän rakenneta yhdessä Lohjalle tällainen malli ja siitä alkoi  upea yhteinen matkamme, jonka välietappina julkaisimme nyt yhdessä työstämämme toimintamallin.

”Yhteistyöhön mallin rakentamiseksi ryhdyttiin, sillä päihteidenkäyttö perheessä on yksi merkittävä lasten turvallisuutta uhkaava tekijä, mutta asian esiintulossa on paljon esteitä. Haluamme mallin avulla motivoida kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaavia ottamaan päihdeasiat puheeksi kaikkien perheiden kanssa”, kertoo Maarit Lindman, erityisasiantuntija Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista. 

Toimintamalli antaa työntekijöille välineitä tilanteisiin, joissa läheisen aikuisen päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet varjostavat lapsen tai nuoren elämää. Tavoitteena on poistaa häpeää ja helpottaa avun saamista. Toimintamalli perustuu päihteiden käytön ja vaikutusten systemaattiseen puheeksiottoon osana perheen kanssa käytäviä hyvinvointia ja oppimista kartoittavia keskusteluja sekä aiheen esille nostamiseen muissa lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tapahtuvissa kohtaamisissa.

Tiedetään, että perheen tilanteesta kysyminen saattaa tuntua monesta haastavalta, mutta se olisi äärimmäisen tärkeää. Työntekijöiden ei tarvitse tunnistaa liiallista päihteiden käyttöä etukäteen, vaan samat asiat kysytään järjestelmällisesti jokaiselta perheeltä. Systemaattinen toimintatapa helpottaa asiaa työntekijöille, takaa perheiden tasapuolisen kohtelun ja tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kertoa hankalasta tilanteesta.

Toimintamalli on rakennettu Lohjan kaupungin toimijoiden ja A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan yhteistyönä. Kaupungilta kehittämistyössä on ollut mukana edustajia varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toiselta asteelta, opiskeluhuollosta, perhe- ja nuorisokeskuksesta, ehkäisevästä päihdetyöstä, sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta sekä kokemusasiantuntijuutta. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta on ollut tukemassa mallin rakentumista järjestämällä työpajoja, tuottamalla sisältöä sekä mahdollistamalla toimintamallin ulkoasun.

Ja kun aiemmin mainitsin toimintamallin julkaisemisen välietappina, niin sitä se todella on. Yhteinen työmme jatkuu edelleen mallin jalkauttamisen parissa ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, matka jatkuu erittäin antoisana tästä eteenpäinkin.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Tutustu malliimme ja ota rohkeasti yhteyttä ([email protected]), mikäli tämän kaltaisen mallin rakentaminen tuntuisi mielekkäältä omaan kuntaasi!

Mukavaa syksyä toivotellen,

Laura

Kirjoittaja on Lasinen lapsuus -toiminnan kehittämiskoordinaattori, joka on ollut Lohjan mallin kehittämistyössä mukana.