Luottavainen katse vuoteen 2021

Vaikka vuotta ja tekemistä on vielä runsaasti jäljellä, katsomme ilolla jo tulevaa vuotta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn avustusehdotus vuoden 2021 jatkoavustuksista julkaistiin torstaina 3.12. Lasisen lapsuuden jatkorahoitus ensi vuodelle on vahvistettu. Rahoituspäätöksen perusteluissa todetaan toimintamme olevan STEAn strategian mukaista ja toimintasuunnitelmamme selkeä. 

Tulevana vuonna työskentelemme täysillä kohderyhmiämme tukemiseksi. Haluamme auttaa nuoria ja jo aikuisia vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsiviä henkilöitä, sekä tukea kohtaamistyötä tekeviä ammattilaisia tekemään samoin. Vanhemman alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittoja täytyy kohdata kokonaisvaltaisesti. Omia tukimuotojamme ovat ajanvarauksella ovat ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät sekä teemachatit, kahdenkeskiset chatkeskusteut ja neuvontapalvelu.  Ammattilaisille tuotamme puheeksioton koulutuksia, työvälineitä sekä tavoitteellista kehittämisyhteistyötä.

Kiitämme STEAa luottamuksesta, 

Lasinen lapsuus-työryhmä