Ryhmä pienten lasten vanhemmille syksyllä Joensuussa!

Syksyllä alkaa Lasinen lapsuus -ryhmä pienten lasten vanhemmille. Lue ohjaajien kuvaus ryhmätoiminnasta ja taustoista. Tervetuloa hakemaan mukaan!

 

Ryhmän ohjelma

Ryhmän ohjelmarunko pohjautuu vuosia kestäneeseen yhteistyöhömme päihderiippuvaisten läheisten parissa. Alusta alkaen päätimme luoda ryhmän rungon itse. Lasinen lapsuus- ryhmässä käydään läpi elämää sekä omassa lapsuusperheessä, että pikkulapsiperheen vanhempana.

Käsittelyn pohjana käytetään Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän laatimaa Vanhemmuuden roolikarttaa. Roolikartan avulla tarkastellaan omia vaille jäämisen kokemuksia ja haasteita sekä vahvuuksia vanhempana. Lisäksi ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemmuuden tukemiseksi ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

 

Lasinen lapsuus- ryhmät paikallisena, organisaatiorajat ylittävänä toimintana

A-Klinikkasäätiön Lasinen lapsuus, haastava arki –hankkeen myötä Lasinen lapsuus-ryhmiä pienten lasten vanhemmille perustettiin ympäri Suomea. Joensuun ryhmä käynnistettiin organisaatiorajat ylittävänä Siunsoten mielenterveys-ja päihdepalvelujen ja Pielisensuun seurakunnan diakoniatyön yhteistyönä. Tilat ryhmälle tarjosi Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset/FinFami ry. A-Klinikkasäätiön lisäksi kaikki kolme paikallista toimijatahoa markkinoivat ryhmää tahoillaan.

A-Klinikkasäätiön hankkeen puitteissa ryhmiä toteutettiin kaksi, molemmissa oli kahdeksan osallistujaa. Näistä kahdesta ryhmästä saimme hyviä kokemuksia ja palautetta. Saatu palaute vakuutti, että toiminta on merkityksellistä erityisesti ylisukupolvisuuden katkaisemiseksi lapsiperheissä, joissa vanhempi on lapsuudessaan kärsinyt omien vanhempiensa päihteidenkäytöstä.

Hankkeen jälkeen päädyimme jatkamaan Lasinen lapsuus- ryhmiä paikallisena toimintana. Syksyllä 2020 aloitimme ensimmäisen hankkeen jälkeisen ryhmän, mutta koronatilanteen vuoksi ryhmä siirtyi syksylle 2021.

 

Osaamista yhteistyössä

Yhteistyömme on muotoutunut alueemme käytännön tarpeesta ja henkilökohtaisten osaamisten sekä toimintakulttuurien yhteen soveltuvuudesta. Ryhmän ohjaajina meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä ryhmien vetämisessä.

Olemme saaneet toimintaamme hyvää tukea työorganisaatioltamme, joissa rajat ylittävää yhteistyötä pidetään arvokkaana. Yhteistyö on antanut meille mahdollisuuden käyttää ja jakaa omaa osaamistemme, sekä mahdollistanut osallistujille monipuolisen ammatillisen tuen.

 

Hae mukaan!

Syksyn 2021 ryhmään ilmoittautuminen on alkanut. Ryhmään otetaan kuusi pienten lasten vanhempaa. Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on syyskuussa, kokoonnumme kahdeksan kertaa kahden viikon välein Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset -Finfami ry:n tiloissa Karjalankatu 4 a 2 

Mukaan voi ilmoittautua sähköpostitse [email protected].

Tervetuloa mukaan ryhmään!

 

Tiia Lakanen, sosiaaliohjaaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Siunsote

Saila Musikka, johtava diakoni, Pielisensuun seurakunta