Ylitse-mentorit nyt lasisen lapsuuden kokeneiden tukena

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus aloittaa yhteistyössä SOS-Lapsikylän Ylitse MentorAppin ja auttamishaluisten aikuisten kanssa uuden tukimuodon vanhempien alkoholinkäytön kuormittamille itsenäistyville nuorille ja jo aikuisille. Ylitse MentorApp on mobiilisovellus, joka mahdollistaa keskustelun mentorin eli vertaistukihenkilön sekä tukea etsivän henkilön välillä. Palvelu on vastaus usein esitettyyn toiveeseen saada tukea aikuiselta, joka ymmärtää tuentarvitsijan tilannetta omakohtaisen kokemuksensa ansiosta.

Vertaismentorin kanssa keskustellaan sovelluksessa kirjoittamalla. Mentorit tarjoavat tukea kukin itselleen määrittelemillä aihealueilla, kuten ”lasinen lapsuus”, ”tuen hakeminen” tai ”itsenäistyminen”. Mentorin tarjoama tuki perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Se vois sisältää juttelua, kuuntelemista, pienimuotoista neuvomista ja asioiden miettimistä yhdessä. Mentorointi ei ole terapiaa, eikä siihen kuulu tapaamisia tuettavan kanssa tai päivystämistä tiettyinä ajankohtina.

Palvelu on anonyymi ja sen voi ladata maksutta käyttöönsä Android ja iOS puhelimille. Tähän mennessä sovelluksessa on tarjottu tukea lastensuojelun piiristä aikuistuville nuorille ja lapsuudessaan huostaanoton kokeneille aikuisille. Uuden yhteistyön myötä nuoret ja aikuiset voivat siis saada vertaistukea nyt myös lapsuuden kodin alkoholinkäytöstä aiheutuviin haasteisiinsa.

Auttajina toimivat sosiaalityön ammattilaisten sijasta tavalliset suomalaiset aikuiset, jotka ovat omassa elämässään kokeneet lasisen lapsuuden, mutta selvinneet siitä täysipainoiseen aikuisuuteen. Nämä mentorit ovat suorittaneet tehtävään koulutuksen, ja saavat ohjausta mentorointiin SOS-Lapsikylän ja A-klinikkasäätiön työntekijöiltä. Heille on myös tehty rikosoikeudellinen taustaselvitys.

Vertaistukea hakeva voi valita mentorien esittelyjen perusteella itselleen sopivimman henkilön, johon ottaa yhteyttä. Yhteydenotto voi koskea yhtä tiettyä asiaa tai siitä voi muodostua pitkäaikainenkin keskustelusuhde.

Lasisen lapsuuden kokeneet mentorit ovat tavoitettavissa sovelluksesta 5.5. alkaen. Auta tukea tarvitsevia ihmisiä jakamalla tietoa YlitseAppista!