Kansainvälinen toiminta

Lasinen lapsuus on mukana kansainvälisen AFINet-verkoston (Addiction & the Family International Network) toiminnassa. Projektipäällikkömme toimii verkoston Trustees-ryhmän sihteerinä. Verkosto järjestää vuoden 2020 syyskuussa kansainvälisen tutkimuskonferenssin Rotterdamissa, Hollannissa.  Vuonna 2018 AFINet järjesti ensimmäisen kansainvälisen konferenssin Newcastlessa, Englannissa. Konferenssi keräsi yli 60 osallistujaa 17 maasta. AFINet-verkostoon voi liittyä hakemuksesta. Konferenssiin osallistuminen ei edellytä verkoston jäsenyyttä. Lue lisää verkostosta osoitteessa: www.afinetwork.info

Vuosina 2019−2020 Lasinen lapsuus on mukana Erasmus+-rahoitetussa yhteistyöhankkeessa, jota koordinoi Anatta Foundation, Hollannista. Hankkeessa järjestetään toukokuussa 2020 Suomessa viikon mittainen vertaistukileiri vanhempien päihteidenkäytöstä lapsuudessa kärsineille 20-29-vuotiaille nuorille. Ryhmään haetaan ohjaajia ja nuoria. Mikäli kiinnostuit hankkeesta, kysy lisää Minna Ilvalta (yhteystiedot).

Lasisella lapsuudella on pitkät perinteet kansainvälisestä hankeyhteistyöstä. Olemme olleet mukana kaikkiaan kolmessa EU-rahoitteisessa hankkeessa, joista kahdessa partnerina ja yhdessä koordinaattorina.   Lasinen lapsuus oli koordinoimassa CHALVI-hanketta, joka rahoitettiin Euroopan komission DAPHNE-ohjelmasta. Siinä keskityttiin alkoholin liikakäytön ja väkivallan yhteisesiintyvyyteen lapsen näkökulmasta ja etsittiin hyviä käytäntöjä lasten auttamiseksi. 

Olemme jatkuvasti kiinnostuneita kansainvälisestä hankeyhteistyöstä.