På svenska: Lasinen lapsuus i kort

I Lasinen lapsuus utför man arbete för att minska problem i Finland som har förorsakats av föräldrarnas alkoholmissbruk. Vi erbjuder tjänster till proffs som kan i sina arbeten stödja och hjälpa barn, unga samt vuxna. De kan hjälpa till att leva ett balanserat liv även fast barndomen varit tung. Man kan också vända till oss om man själv upplever problem som har förorsakats av föräldrarnas alkoholmissbruk.

För de professionella erbjuder vi information och verktyg. Från våra nätsidor hittar du till exempel närståendetester på svenska som du kan utnyttja vid kartläggningen av oro. I utvecklingsjobbet agerar vi aktivt med andra proffs. Med de svenskspråkiga operatörerna kan det förutsättas att ni kan arbeta som tolk och översättare mellan språken. Tillsammans kan vi planera hur vi kan stödja bättre familjemedlemmar för narkotikamissbrukare i deras hemkommun. Vi är också tillgängliga i ämnesområden som tillhör Lasinen lapsuus samt så erbjuder vi nätverksbaserad grupputbildning.

Vi erbjuder information och mångsidigt stöd för vuxna som har upplevt Lasinen lapsuus. Till exempel vi har stödgrupper, gruppchattar och chattar tillsammans med arbetstagaren och den som söker hjälp.

Med över tio års erfarenhet ordnar vi nätgrupper för unga. Unga kan också boka ett anonymt chattmöte med arbetstagaren. Svenskspråkiga stödgrupper har också piloterats på svenska som vår svenskspråkiga partner ordnar.

Vi är intresserade av att samarbeta, gärna kontakta oss med era frågor och idéer. Våra svenskspråkiga samarbetspartners har varit följande: stiftelsen Bensow, barnavårdsföreningen och Raseborgs kommun.