Tietosuojaselosteet

Lasinenlapsuus.fi ja Amalia.pro

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispäivämäärä 13.2.2015

Rekisterinpitäjä
A-klinikkasäätiö

Yhteystiedot 
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki, puh. 050 5780 806

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tiia Ruokosalo, tietosuojavastaava
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki
Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisteri: Lasinenlapsuus.fi/keskustelu

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröitymisen yhteydessä jätettävää sähköpostiosoittetta tarvitaan/käytetään keskustelufoorumin käyttäjätilin aktivoimiseen sekä foorumin toimintaan liittyvissä ilmoitusasioissa. 

Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän luoma nimimerkki sekä sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyjä kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelulain 25 § mukaan (lastensuojeluilmoitusvelvollisuus) sosiaaliviranomaisille. Lasinen lapsuus -työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka osaavat arvioida ilmoitustarpeen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain mukaisesti, jos epäillään lapseen kohdistunutta rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta tai aikomuksesta tehdä rikos. Tietojen luovutuksesta informoidaan aina rekisteröitynyttä käyttäjää. Tiedot luovutetaan lastensuojeluilmoituksen ohessa rekisteröityneen henkilön asuinkunnan sosiaaliviranomaiselle, mikäli se on tiedossa. Jos asuinkunta ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon. Rikosepäilyssä ilmoitus tehdään suoraan poliisille, jolle luovutetaan kaikki olemassa olevat tiedot palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen
Rekisteröityneet pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan itseään koskevia tietoja kirjautumalla keskustelualueelle omilla tunnuksillaan. Rekisteröityneellä on oikeus tarkastaa tietonsa ja pyytää ne hävitettäväksi tietokannasta. Yhteydenotot: lasinenlapsuus(at)a-klinikka.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Muuta: Jos käyt Lasinen lapsuus -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista. Ohje selaimen välimuistin tyhjentämiseen löytyy Palautesivulta http://lasinenlapsuus.fi/yhteystiedot-ja-palaute

 

Rekisteri: Lasinen lapsuus -verkkosivuston palautelomakkeen yhteydessä kerättävät tiedot 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Lasisen lapsuuden verkkosivuston kautta voi jättää palautetta hankkeen ylläpitäjille. Sen yhteydessä voi vapaaehtoisesti antaa nimensä, osoitteensa, postinumeronsa ja postitoimipaikkansa sekä sähköpostisoitteensa. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi hankkeen sisäisesti toiminnan kehittämiseen ja palautteen käsittelemiseen. 

Rekisterin tietosisältö
Palautelomakkeen yhteydessä vapaaehtoisesti annettava henkilön nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka sekä sähköpostiosoite. Lasinen lapsuus poistaa tiedot, kun yhteydenottajan asia on hoidettu.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa lastensuojelulain 25 § mukaan (lastensuojeluilmoitusvelvollisuus) sosiaaliviranomaisille. Lasisen lapsuuden työntekijät ovat sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia, ja osaavat arvioida ilmoitustarpeen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain mukaisesti, jos epäillään lapseen kohdistunutta (seksuaali)rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta. Lastensuojelutapauksessa ilmoitus tehdään henkilön asuinpaikkakunnan sosiaalipäivystykseen. Jos ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen 
Lasisen lapsuuden palautelomakkeissa annettujen tietojen poistamisen voi tarkistaa sähköpostitse osoitteeseen lasinenlapsuus @a-klinikka.fi. 

Lisäksi huomioitavaa 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin.

Muuta: Jos käyt Lasinen lapsuus -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista. Ohje selaimen välimuistin tyhjentämiseen löytyy Palaute-sivulta.

 

Rekisteri: Arvonnat Webropol-lomakkeella

Rekisterin käyttötarkoitus:

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenottamisessa arvonnan voittajien tavoittamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä yhteistietoja luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Webropol-lomakkeen lähettänyt voi pyytää poistamana yhteystietonsa tietokannasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

Tiedot poistetaan tietokannasta arvonnan päätyttyä

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Muuta

Jos täytät lomakkeen yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista. Ohje selaimen välimuistin tyhjentämiseen löytyy palautesivulta http://lasinenlapsuus.fi/yhteystiedot-ja-palaute