Toimintamme tavoitteet

Työmme päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA.

Lisäksi saamme tukea Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmasta ja lahjoituksin.

Ylimääräisillä avustuksilla ja lahjoituksilla voimme järjestää lisää tukea tarvitseville ja toteuttaa kampanjoita, jotta aikuiset miettisivät alkoholinkäyttönsä seuraksia lapsille. Haluamme myös rohkaista ihmisiä hakeutumaan tuen ja avun piriin.

Tavoitteemme ovat:

1) Nuoret, jotka kokevat huolta ja haittoja kodin aikuistenpäihteidenkäytöstä saavat apua.

- Nuori saa apua ja vertaistukea Varjomaailmasta. 

- Yhteistyö nuorten kanssa toimivien ammattilaisten,asiantuntijoiden ja verkkokanavien kanssa lisää nuorten tiedon ja avunsaantia.

2) Lasisen lapsuuden kokeneet aikuiset saavat apua.

- Lasisen lapsuuden kokeneiden ymmärrys lapsuutensa vaikutuksista aikuisuuteen kasvaa tarjoamamme tiedon, ohjatun nettivertaistuen, sekä keskusteluryhmien avulla.

- Aikuisten pärjääminen paranee heidän tiedostaessaan itselleen sopivat tuen muodot tiedon ja vertaistuen avulla.

3) Ammattilaisilla on valmiuksia tukea kodin päihteidenkäytöstähaittoja kokevia lapsia, nuoria ja perheitä.

- Ammattilaisten osaaminen päihteidenkäytöstä haittojakokevien lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamiseen ja tukemiseen vahvistuu.

- Ammattilaisten tieto ja osaaminen vertaistyönmerkityksestä ja mahdollisuuksista lisääntyy

Tällä hetkellä Lasisessa lapsuudessa on 4 työntekijää (ks. yhteystiedot).