en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Meistä

30 vuotta työtä parempien lapsuusmuoistojen puolesta. 

Vuonna 1986 aloitettu Lasinen lapsuus -toiminta on pitkäjänteisesti etsinyt uusia ja tehokkaita keinoja turvata eheämpi elämä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsiville lapsille.

Lasinen lapsuus -toiminta korostaa lapsen näkökulman huomioimista ja lapsen avuntarpeen ensisijaisuutta. Perheen elämää tarkastellaan lapsen silmin ja kokemusmaailmaa kunnioittaen. Aina ei muisteta, että kodin alkoholinkäyttö heijastuu lasten tunne-elämään, elämänvalintoihin ja myöhempään päihteiden käyttöön. Usein ajatellaan, että vasta ongelmaksi muodostunut juominen voi aiheuttaa lapselle haittoja. 

Lasinen lapsuus pyrkii vaikuttamaan kaikkiin aikuisiin, että he muistaisivat miettiä oman alkoholinkäyttönsä vastuullisuutta. Lapsille ja erityisesti nuorille Lasinen lapsuus kehittää ja toteuttaa erimuotoista tukea. Lapsia ja nuoria työssään kohtaavia ammattilaisia varustamme tuottamalla ja jakamalla lasten ja nuorten kokemuksiin ja tukemiseen liittyvää tietoutta ja työvälineitä. Tukea tarjotaan myös lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille.

×