en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Julkaisut

Lasinen lapsuus -toiminnassa on tuotettu tai käännetty mm. seuraavat teokset:

Pikkuketun salaisuus -satukirja

Pikkuketun kiva päivä katkeaa, kun isäkettu kutsutaan aikuisten juhlaan kesken leikkien. Seuraa monenlaisia harmeja. Mikä voisi auttaa pikkukettua?

Salla Kurkelan kirjoittamaa ja kuvittamaa Pikkuketun salaisuus -kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksiottoa lasten kanssa.

» Lataa suomeksi (pdf)

» Lataa ruotsiksi (pdf)

Little Fox has a Secret -storybook

Little Fox's evening goes wrong when Daddy Fox gets invited to party. All sorts of trouble ensues.What would make Little Fox feel better? This storybook can be used in the early childhood education setting to facilitate discussions about alcohol use and other difficult issues at home. 

» Download in English (pdf)

Jos sais kolme toivomusta – Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

Opas tarjoaa tietoa vanhempien juomisesta kärsivän lapsen tunnistamisesta ja esittelee keinoja, joiden avulla aikuisten alkoholinkäyttöä voi käsitellä lasten kanssa niin kahden kesken kuin ryhmässä. Lisäksi opas rohkaisee puuttumaan asioihin vanhempien kanssa keskustelemalla ja yhteistyötä tekemällä. Lopussa käydään läpi työyhteisön toimintakäytäntöjä sekä esitellään kirjallisuutta ja materiaaleja, jotka voivat olla hyödyksi aiheen käsittelyssä. Teksti Sirkku Niemelä, Tarja Miikki ja Annikka Taitto. Kuvitus Leila Pyykkö. Toimittaneet Minna Magnusson ja Minna Ilva.
» Lataa tästä (pdf)

Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö – Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille
Työkirja käsittelee aikuisten alkoholinkäyttöä ja siitä lapselle aiheutuvia haittoja ja tarjoaa kaivattuja lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Erilaisten tehtävien, pelien ja leikkien avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus puhua ympärillään näkemistä vaikeista asioista ja niihin liittyvistä tunteista. Alkoholiteema ei kohdistu välttämättä lapsen omaan lähipiiriin. Kirjan avulla lasta voi kuitenkin auttaa itse ymmärtämään, että ongelma voi koskea myös hänen omaa perhettään, ja että apua voi saada. Teksti Maritta Itäpuisto ja Annikka Taitto. Toimittaneet Mira Roine ja Minna Magnusson.
» Lataa tästä (pdf)

Lapsuus päihteiden varjossa
Ilva, Minna & Roine, Mira & Takala, Janne (toim.): Lapsuus päihteiden varjossa. Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä. A-klinikkasäätiönraporttisarja 57/2010.
Raportti sisältää tutkimuksellista perustietoa lasten ja nuorten kokemuksista sekä artikkeleita nuorten tukemisesta erityisesti verkkoympäristössä.
» Lataa tästä (pdf)

Pikkuaikuisia
Utoslahti, Kirsi & Peltoniemi, Teuvo(toim.): Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen Lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja 42:2003.

Kunpa isi ei joisi
Black, Claudia:Kunpa isi ei joisi. Päihdeperheen lapsen työkirja. Käännös Maija Enqvist ja Teuvo Peltoniemi. A-klinikkasäätiö. 1994.

Lapsuus lasin varjossa
Ackerman, Robert J .: Lapsuus lasin varjossa - lapsi alkoholiperheessä. Opas vanhemmille ammattikasvattajille ja hoitotyöntekijöille. Kääntänyt ja Suomen oloihin toimittanut Teuvo Peltoniemi. A-klinikkasäätiö ja Valtion painatuskeskus. Toinen painos. Helsinki 1992.

Lasinen lapsuus -toiminta tuottaa vuosittain asiantuntija-artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lista niistä ja muusta hyödyllisestä aihepiirin kirjallisuudesta löytyy osiosta Työhösi!

×