en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Koulutus

Lasinen lapsuus tarjoaa koulutuskokonaisuuksia lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tueksi ja täydennyskoulutukseksi. Koulutukset voit tilata osoitteesta: lasinenlapsuus@a-klinikka.fi
    

"Jos sais kolme toivomusta"
Lapsi ja vanhempien päihteidenkäyttö -koulutus
Päihteiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Alkoholia ihannoidaan, humalassa olevalle nauretaan ja nuorten parissa alkoholi kuuluu usein vapaa-aikaan. Varsinkin naisten juomisella on vakavia seurauksia perheiden hyvinvointiin. Ehkäisevää päihdetyötä on tehty vuosikymmeniä mutta vasta nuorten ja aikuisten parissa. Pienten lasten kanssa päihdetyön tekeminen on koettu vieraaksi. Kuitenkin jo pienet lapset voivat joutua kokemaan kotonaan ja myös lähiympäristössään päihteiden käytöstä johtuvia seurauksia mm. huolenpidon puutteena, väkivaltana, laiminlyöntinä ym.

Alkoholiin liittyviä ongelmia nähdään jo päiväkodeissa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Tutkimusten mukaan joka neljäs päiväkotiryhmän lapsi on kokenut läheisen aikuisen alkoholinkäytön seurauksia. Jos nämä lapset eivät saa apua, voi olla, että lapsen kasvu ja kehitys voi kärsiä ja lapsi saada aikuisuudessa erilaisia ongelmia elämäänsä. Näin hän voi siirtää päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia tuleville sukupolville.

Lastentarhanopettajien koulutukseen kuuluu ainoastaan vähän perheiden päihteidenkäyttöön liittyvää opetusta. Päiväkodeista tulee jatkuvasti kyselyjä, mitä pitäisi tehdä vanhempien alkoholinkäytön kanssa ja miten lapsia voisi auttaa. Jo pelkkä näiden lasten havainnointi voi olla vaikeaa.

Kyseessä oleva koulutus on rakennettu vahvistamaan varhaiskasvattajien tietämystä alkoholista ja sen käyttöön liittyvistä ongelmista lapsen näkökulmasta. Koulutus tukee myös muodostamaan moniammatillisia malleja varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun sosiaalityön välille.

Kouluttajina:
Tarja Miikki, perheneuvoja, psykoterapeutti
Liisa Kermorvant, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti
Annikka Taitto, lastentarhanopettaja, sosiaalityöntekijä VTM

Kohderyhmä:
- lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset
- sosiaali- ja päihdetyön ammattilaiset

Koulutuskokonaisuus jakautuu seuraaviin osiin:
1. Havahduttamiskoulutus
2. Täydennyskoulutus (ks. jäljempänä sisällöt)

Koulutus perustuu:
Jos sais kolme toivomusta -työkirjaan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Alko, MLL, Suomen Vanhempainliitto (2011). » Lataa työkirja tästä (pdf)
Huomaa Lapsi – päihdeongelma perheessä. Lasten vertaisryhmien vetäjille. Lasten Keskus (2002).

Koulutuksen tilaaminen:
Voit kysyä ja tilata koulutusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lasinenlapsuus@a-klinikka.fi. Kerro viestissä toivottu ajankohta, ryhmän koko, käytettävissä oleva tila ja yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

1. Koulutuksen järjestelyistä vastaa koulutuksen tilaaja
2. Koulutuksesta vastaava tilaajan yhteyshenkilö sopii ajankohdan ja puitteet kouluttajien kanssa (Lasinen lapsuus välittää yhteystiedot)
3. A-klinikkasäätiö/Lasinen lapsuus laskuttaa koulutuksen tilaajaa
4. Kouluttajat laskuttavat tilaajalta matkakulut (esim. tilaajan tarjoamalla lomakkeella).

 

Koulutuksen sisältö:

1. Päihteet, perhe ja lapsi -havahdutuskoulutus
Järjestelyt:
- kesto 3 h
- hinta 200 € / tunti + kouluttajien matkat ja päivärahat
- kaksi kouluttajaa

Tavoitteet:
- päihteidenkäyttö lapsen näkökulmasta
- työntekijöiden motivointi puheeksiottoon päihteistä
- ilmiön tunnistaminen käytännössä
- yhteistyön merkitys moniammatillisissa tiimeissä

Sisältö:
- Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö
- lapsen kokemus
- lapsen keinot selviytyä
- lapsen riskit tulevaisuudessa

Lapsen mahdollisuus saada apua
- lasten tukeminen ryhmissä
- yksittäisen lapsen tuki
- puuttuminen vanhemman juomiseen
- vanhemmuuden tukeminen
- moniammatillinen yhteistyö

Käytännön keinoja
- kuvat
- leikit, tehtävät, pelit
- tarinat
- vertaistuki lapsen apuna

2. Kolmen toivomuksen iltapäivät -täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus/prosessikoulutus

Järjestelyt:
- 2 iltapäivää, 4 h / kerta
- hinta 1000 € + päivärahat ja matkakulut
- 2 kouluttajaa
- välitehtävä

Koulutukseen osallistuvien määrä 15–20 henkeä

Koulutuksen sisältö rakennetaan siihen osallistuvien toiveiden mukaisesti.

Sisältö:
- Kun sais kolme toivomusta –kirjan mukainen koulutus
- konkreettinen tehtävien läpikäynti
- harjoituksia

Tavoitteet:
- lapsen läheisen päihteidenkäytön puheeksiotto
- lapsen kokemuksien kuuleminen
- tunnetyöskentelytavat
- lapsen voimaannuttaminen

×