en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Tuotoksia

Viime vuosien keskeisin tuotoksemme on ollut ohjattujen vertaisryhmien toteuttaminen kohderyhmällemme kumppaneidemme kanssa: verkossa alaikäisille  (varjomaailma.fi) ja kasvokkain nuorille aikuisille (Suomen Mielenterveysseura) sekä perheellistyville nuorille (Mielenterveyden keskusliitto).  

Järjestökumppaneiden kanssa on toimittu nettiryhmien järjestämisen merkeissä. Toteutustapana hankkeen alkuvuosina on ollut järjestöyhteistyönä Tukinetin alustalla pidetyt "Rikkinäiset"-ryhmät chatissa, sekä suljetulla ja avoimella foorumilla. Möhemmin Lasinen lapsuus on ollut perehdyttämässä erilaisia kunnallisia ja järjestömaailman organisaatioita nettityön perusteisiin. Varjomaailma.fi -nuortensivustolla kerätty pian 10 vuoden oppimiskokemus on näin saatu laajempaan hyötykäyttöön. Järjestöjen ja peruspalveluiden toimijoiden valmiuksien parantamista jatketaankin hankkeen loppuun paitsi suoralla valmennuksella, myös olemalla mukana lukuisissa alan tapahtumissa (Terve-sos, Päihdepäivät, Soste-talk, Neuvolapäivät, Mielenterveysmessut).

Ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille suunnattu verkko-oppimisympäristö Amalia tullaan julkaisemaan toukokuussa 2016 amalia.pro -osoitteessa. Amalia on suunniteltu oppilaitoksille järjestetyn tarve&toive -kartoituksen perusteella. Vuodesta 2016 oppilaitoksilla on käytössään kompakti parissa oppitunnissa läpikäytävä kokonaisuus kodin päihdeongelmista kärsivistä lapsista ja heidän tukemisestaan.

Aikuisväestöön on vaikutettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa erinomaisella näkyvyydellä. Vaikuttamistyö on herättänyt säännöllisesti mielenkiintoa aihetta kohtaan myös printti- ja tv-mediassa. Medianäkyvyydestä ja tuotosten laadusta ovat osoituksena monet markkinointiviestinnän tunnustukset kotimaassa ja kansainvälisesti. Hirviöt ja Orpokoti -kampanjat herättivät laajaa huomiota ja keskustelua myös ammatilaispiirien ulkopuolella Suomessa ja muualla maailmassa.

Lasinen lapsuus avusti YLEn Pullopostia lapsuudesta -dokumenttisarjan  ideointia ja verkkosivujen sisällöntuotantoa. Sarjan päähenkilöt rekrytoitiin osittain hankkeen kuatta. Sarjan päättymisen jälkeen perustettiin yhteistyössä tv-sarjan toteuttajien kanssa Facebookiin keskusteluryhmä aikuisille. Kansalaisvetoinen keskusteluryhmä on osoittanut, että myös aikuiset hyötyvät helposti liityttävästä nettivertaisryhmästä.

Ongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisemiseen tähtäävässä työssä hankkeen tuotoksena on ollut erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoille suunnatun Salla Kurkelan Pikkuketun salaisuus -lastenkirjan julkaiseminen. Kirja on herättänyt isoa kiinnostusta ammattilaisten parissa. Satukirjan (pdf) voi ladata tästä tai tilata painettuna osoitteesta lasinenlapsuus@a-klinikka.fi. Pikkuketun salaisuus toimii sympaattisena jatko-osana hankkeen aiemmille varhaiskasvatusmateriaaleille, Jos sais kolme toivomusta -työkirjalle, sekä teoreettisemmalle Opas varhaiskasvattajille -kirjaselle.

×