en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Tuotoksia

Lasinen lapsuus -työn perusajatuksena on ollut vanhempien päihteidenkäytöstä aiheutuvien ongelmien esiin nostaminen ja ammattilaisten varustaminen lasten auttamiseen. Yli kolmenkymmenen vuoden historian aikana on kartoitettu olemassa olevaa tietoa aihepiiristä, julkaistu ja käännetty runsaasti kirjallisuutta sekä tuotettu uutta tutkimustietoa. Tuhannet ammattiauttajat ja -kasvattajat ovat saaneet perustiedot ongelman luonteesta ja lasten auttamisesta Lasinen lapsuus -virikekoulutuksissa.

Viime vuosina yksi keskeisistä toiminnoista on ollut ohjattujen vertaisryhmien toteuttaminen verkossa ja kasvokkain yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkkovertaisryhmiä järjestetään säännöllisesti nuorille ja aikuisille. Kasvokkaisia vertaistukiryhmiä on järjestetty nuorille aikuisille sekä perheellistyville nuorille. Lasinen lapsuus -ryhmät ovat tämän myötä vakiintuneet muun muassa osaksi Mielenterveysseuran ryhmätoimintaa. Vuonna 2017 käynnistyi myös Haastava arki -hanke, joka tuo kasvokkaisia vertaistukiryhmiä Poriin, Joensuuhun ja Kuopioon.

Lasinen lapsuus -toiminta on näkyvillä useissa keskeisissä sosiaali- ja terveysalan tapatumissa (mm. Terve-sos, Päihdepäivät, Soste-talk, Neuvolapäivät, Mielenterveysmessut). Olemme myös mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toteuttamisessa. Keväällä 2018 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestetään koulutuksia lasisen lapsuuden teemoista ja pohditaan moniammatillisia mahdollisuuksia ja keinoja lapsilähtöisen, läheisten kokemat päihdehaitat huomioon ottavan perhetyön toteuttamiseksi Uudenmaan kunnissa.

Ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille suunnattu verkko-oppimisympäristö Amalia julkaisiin toukokuussa 2016. Amalia on suunniteltu oppilaitoksille järjestetyn tarve- ja toivekartoituksen perusteella. Oppilaitoksilla on käytössään kompakti, parissa oppitunnissa läpikäytävä kokonaisuus kodin päihdeongelmista kärsivistä lapsista ja heidän tukemisestaan.

Lasinen lapsuus on aktiivisesti mukana Alkon rahoittamassa Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmassa. Yhteistyö on tuottanut useita kampanjoita ja viimeisimpänä vanhempien päihdehaitoista kertovan teatteriesityksen Fragile – särkyvää, joka sai ensi-iltansa Kansallisteatterissa vuonna 2016. Esityksestä tehtiin pian myös koululaisversio, joka on kiertää kouluja herättäen keskustelua ja kannustaen nuoria hakemaan apua.

Yksi Lasisen lapsuuden toimintatapa on tarjota herättelevää materiaalia jaettavaksi julkisiin tiloihin esitteiden, julisteiden ja postikorttien muodossa. Aikuisväestöön on vaikutettu aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa erinomaisella näkyvyydellä. Vaikuttamistyö on herättänyt säännöllisesti mielenkiintoa aihetta kohtaan myös printti- ja tv-mediassa. Medianäkyvyydestä ja tuotosten laadusta ovat osoituksena monet markkinointiviestinnän tunnustukset kotimaassa ja kansainvälisesti. Hirviöt ja Orpokoti -kampanjat herättivät laajaa huomiota ja keskustelua myös ammatilaispiirien ulkopuolella Suomessa ja muualla maailmassa. Tavoitteena on herättää julkista keskustelua lapsen näkökulman huomioimisesta, sekä saada aikuiset ajattelemaan aihepiiriä omassa perheessään.

Lasinen lapsuus avusti YLEn Pullopostia lapsuudesta -dokumenttisarjan ideointia ja verkkosivujen sisällöntuotantoa. Sarjan päähenkilöt rekrytoitiin osittain hankkeen kuatta. Sarjan päättymisen jälkeen perustettiin yhteistyössä tv-sarjan toteuttajien kanssa Facebookiin keskusteluryhmä aikuisille. Kansalaisvetoinen keskusteluryhmä on ollut aktiivinen sen perustamisesta lähtien ja osoittanut, että myös aikuisilla on tarve matalan kynnyksen vertaistukeen. 

Ongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisemiseen tähtäävässä työssä hankkeen tuotoksena on ollut erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoille suunnatun Salla Kurkelan Pikkuketun salaisuus -lastenkirjan julkaiseminen. Pikkuketun salaisuus toimii sympaattisena jatko-osana hankkeen aiemmille varhaiskasvatusmateriaaleille, Jos sais kolme toivomusta -työkirjalle, sekä teoreettisemmalle Opas varhaiskasvattajille -kirjaselle.

Lasinen lapsuus toimii STEAn kohdennetulla avustuksella. Lasisen lapsuuden toiminta rakentui vuoteen 2016 asti pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien hankkeiden ympärille. Lasinen lapsuus on ollut mukana myös lukuisissa Euroopan komission yhteiseurooppalaisissa hankkeissa. Toimintaamme on rahoitettu myös Terveyden edistämisen määrärahasta sekä Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman avustusrahoista.

×