en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Verkostot

Lasinen lapsuus -toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

Lasinen lapsuus on ollut vuosien ajan aktiivinen toimija Alkon rahoittamassa  Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmassa, jossa muita kumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto. Ohjelma on rahoittanut Lasinen lapsuus -toiminnan kampanjoita sekä tarjonnut aihepiirille runsaasti näkyvyyttä erilaisten julkaisujen, verkkosivujen ja tieteellisten sekä vaikuttajille suunnattujen seminaaritapahtumien muodossa.

Lasinen lapsuus on Mielenterveysomaisten keskusliiton, FinFamin MIeletön mahdollisuus -hankkeen ohjausryhmässä.

Olimme mukana A-klinikkasäätiön edustajana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa, nyt jo päättyneessä ICDP-hankkeessa, jossa pilotoitiin kannustavan vuorovaikutuksen mallia päihde- ja lastensuojelupalveluihin Kymen alueella. (International Child Development Program)

Lasinen lapsuus toimii aktiviisesti järjestöjen yhteistyöverkostoissa. Tällä hetkellä olemme mukana Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (NuSuVeFo) jossa pohditaan mm. lastensuojelun kysymyksiä verkkotyössä, sekä  Päihdejärjestöjen läheis- ja perhetyön kehittämisverkostossa (PäLäKe), jossa kehitetään läheistyön hyvien käytäntöjen keskinäistä juurruttamista eri toimijoiden välillä.

Lasinen lapsuus -toiminta on ollut esikuvana Euroopan laajuudella toimivan, riskiperheiden lasten auttamiseen tähtäävän ENCARE-verkoston toiminnassa. Verkoston viimeisin hanke ChAPAPs  (Children Affected By Parental Alcohol Problems) päättyi kesällä 2010.

Lasinen lapsuus – Haastava arki -hanke (2017-2019) kuuluu Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan (2017-2020). Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima avustusohjelma edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjuu ylisukupolvista syrjäytymistä. Ohjelmaa rahoittaa STEA ja siihen kuulu 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta.

×