Mikä ihmeen Lasinen lapsuus nuorelle?

Tietoa vanhemmille, läheisille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat aikuisten päihteidenkäytöstä huolta kokevia nuoria.

Lasinen lapsuus -toiminnan nuorille suunnatut palvelut tunnettiin nimellä Varjomaailma vuosina 2008-2021. Nämä palvelut löytyivät aiemmin omalta sivustoltaan, varjomaailma.fi. Vuonna 2021 nuorten palvelut ja tietoartikkelit siirrettiin lasinenlapsuus.fi-sivustolle omaksi Nuorelle-osiokseen.

Nuorelle-sivuilta löytyy tietoa nuorelle, joka kokee haittaa tai huolta aikuisten päihteidenkäytöstä. Sivut ovat hyödylliset myös nuoria kohtaaville ammattilaisille sekä muille aikuisille. Osa sisällöstä on julkaistu alun perin varjomaailma.fi-sivuilla.

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta on vuodesta 1986 lähtien etsinyt pitkäjänteisesti uusia ja tehokkaita keinoja turvata eheämpi elämä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsiville lapsille. Lue lisää toimintamme tavoitteista.

Lasinen lapsuus -sivustolla on runsaasti tietoa sekä materiaalia, jota voi hyödyntää arjessa, työssä sekä jakaa nuorille itselleen. Tilattaviin Lasinen lapsuus -materiaaleihin voit tutustua täällä.

 

Tilaa koulutus

Lasinen lapsuus -toiminnan työntekijöiltä voi tilata koulutuksia ja lyhyitä infotilaisuuksia. Koulutuksen aiheena voi olla esimerkiksi Nuoret ja läheisen aikuisen päihteidenkäyttö, Nuorille suunnatut-verkkopalvelut, Lapsi ja aikuisen päihteidenkäyttö tai Lasinen lapsuus aikuisuudessa. Aiheita voidaan myös muokata tarpeen ja kohdeyleisön toiveiden mukaisesti.

 

Toimittajille ja tutkijoille

Haastattelupyynnöt voi lähettää Lasisen lapsuuden sähköpostiin [email protected].

Kaikkeen Lasisen lapsuuden nuorten palveluihin liittyvään tutkimukseen tarvitaan A-klinikkasäätiön tutkimuslupa. Lue lisää tutkimusluvan hakuprosessista.

Lisätietoja tutkimuksentekoon liittyvissä asioissa: [email protected]

Lasisessa lapsuudessa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tilastollisessa muodossa olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan A-klinikkasäätiöltä.

 

Yhteydenotot

Kaikkiin yhteydenottoihin vastaamme osoitteessa: [email protected]

Katso Lasinen lapsuus -työntekijöiden yhteystiedot täältä.