Miten alkoholi vaikuttaa?

Alkoholilla on monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat sekä alkoholia juovaan ihmiseen että ympärillä oleviin muihin ihmisiin, kuten lapsiin.

Annoskoolla on väliä 

Pienillä annoksilla alkoholi voi virkistää, rentouttaa, poistaa ahdistusta sekä lisätä sosiaalisuutta ja puheliaisuutta. Mitä korkeammaksi alkoholipitoisuus veressä nousee, sitä enemmän aivotoimintaa lamaavat vaikutukset korostuvat. 

Suurilla annoksilla alkoholin käyttö aiheuttaa tyypillisesti mielialojen voimakasta vaihtelua, puheen sammallusta, horjahtelua sekä kyvyttömyyttä arvioida omaa toimintaa ja sen seurauksia. Tällöin myös muistikatkot ovat tavallisia. 3-5 promillen humala on useimmille ihmisille jo hengenvaarallinen. 

Alkoholi heikentää huomiokykyä, reaktiokykyä ja kykyä impulssien hallintaan. Tämän takia esimerkiksi autoa ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholi on useimmiten läsnä myös väkivaltatilanteissa, sillä se vaikuttaa harkintakykyyn ja kykyyn säädellä omaa toimintaa. 

 

Alkoholi voi aiheuttaa riippuvuutta 

Runsas alkoholin juominen saa elimistössä aikaan muutoksia, jotka lisäävät alakuloisuutta ja masennuksen riskiä. Toisaalta moni hakee alkoholista lohtua jo olemassa olevaan pahaan oloon. Tästä syntyy helposti kierre, jolloin on vaikea tietää, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Ihminen saattaa juoda, koska on paha olla. Samalla hän vahvistaa pahaa oloa ja ahdistusta omalla juomisellaan. 

Alkoholi on vahvasti riippuvuutta aiheuttava päihde. Riippuvuus voi olla psyykkistä, jolloin se ilmenee esimerkiksi pakonomaisena juomisen tarpeena. Riippuvuus voi myös olla fyysistä, jolloin pitkään jatkuneesta käytöstä seuraa vieroitusoireita, kuten vapinaa, hikoilua ja ärtyisyyttä. 

Toistuvan käytön myötä alkoholin vaikutuksille kehittyy toleranssi eli sietokyky. Tällöin saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan suurempi määrä alkoholia, mikä lisää alkoholiin liittyviä haittoja. 

 

Alkoholinkäyttö vaikuttaa koko perheeseen 

Alkoholi on myrkky ja paras tapa välttää alkoholin negatiiviset vaikutukset, on olla juomatta alkoholia. Moni aikuinen kuitenkin juo kohtuullisesti ilman merkittäviä haittoja itselle tai läheisille. 

Kohtuullisesti juovien lisäksi on paljon aikuisia, joilla juominen on jatkuvaa ja runsasta. Se on ollut sitä ehkä kauan tai se on lisääntynyt viime aikoina. Tällöin kyse voi olla alkoholiriippuvuudesta. Alkoholiriippuvuuteen tulee hakea apua ja esimerkiksi työpaikoilla saatetaan ohjata ammattiavun piiriin. Alkoholiriippuvuudesta voi kuitenkin toipua. Ihmisen oma motivaatio toipua on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. 

Yksi isoimmista ongelmista on se, että moni aikuinen ei tunnista omaa riippuvuutta tai alkoholin aiheuttamia haittoja itselle tai läheisille. Toisilla ongelman tunnistaminen vie aikaa ja jotkut eivät koskaan ymmärrä tarvitsevansa apua. Tänä aikana aikuisen juominen ehtii yleensä aiheuttamaan paljon pahaa oloa, ahdistusta ja väsymystä ympärillä olevien ihmisten ja erityisesti lasten elämässä. Silloin on tärkeää muistaa, että lapsen tehtävä ei ole saada aikuista lopettamaan, vaan huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vastuu aikuisen juomisesta tai riippuvuuden hoidosta ei ole koskaan lapsella. 

 

Kirjoittaja Sara, Lasinen lapsuus -työntekijä

Teksti perustuu Alkoholi-tietoartikkeliin, joka löytyy kokonaisuudessaan Nuortenlinkki-sivustolta https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi