Mitä on oppilashuolto?

Oppilashuolto kuulostaa ihan joltain autonkorjaukseen liittyvältä asialta. Oikeasti sillä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka avulla pyritään edistämään hyvää fiilistä ja mielekästä oppimista ja jolla taataan oppilaiden hyvinvointi ja turvallisuus koulussa.

PIKAOPAS: Miten pyydän apua koulun aikuiselta?

1. Päätä, kuka koulun aikuisista on mielestäsi luotettava ja helposti lähestyttävä. Esim. opo, kuraattori, terkkari?
 
2. Kun olet tehnyt valintasi, ota selvää opettajalta, koulun nettisivuilta tai ilmoitustaululta, miten ja milloin hän on tavattavissa sekä miten häneen saa yhteyden.

3. Rohkaise mielesi ja sovi tapaamisesta luotettavan aikuisen kanssa. Huomaat kuinka mielesi helpottuu, kun sinun ei tarvitse kantaa yksin murheitasi!

 

Kaikki koulun aikuiset voivat kuunnella

Oppilas voi mennä juttelemaan kelle tahansa koulussa työskentelevälle aikuiselle mistä tahansa huolesta. Rehtori, erityisopettaja, opo, terkkari, koululääkäri, kuraattori, psykologi, opettaja ja koulunkäyntiavustaja ovat kaikki sellaisia, joihin voi ottaa yhteyttä jos mielessä pyörii joku kysymys tai ihmetyksen aihe.

Yleensä oppilaat kääntyvätkin opettajan puoleen, jos heillä on huolia esimerkiksi tietyn oppiaineen kanssa mutta on paljon sellaisia asioita, joista haluaa ehkä jutella jonkun toisen koulun aikuisen kanssa. 

Oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten tehtävä, ja sitä voidaan toteuttaa sekä isommalla porukalla että yksittäisen oppilaan tilanteen parantamiseksi.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Porukalla tehtävää oppilashuoltoa kutsutaan yhteisölliseksi oppilashuoltotoiminnaksi. Sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että vuosittain selvitetään kaikkien oppilaiden ajatuksia ja tuntemuksia koulunkäyntiin ja oman luokan ilmapiiriin liittyen. 

Selvitys voidaan tehdä vaikkapa kyselyn avulla tai keskustellen luokan kanssa. Näiden tietojen avulla koulun aikuiset miettivät, miten kaikkien oppilaiden koulupäivästä saadaan mukava ja turvallinen.

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksittäisen oppilaan kanssa työskentelemistä kutsutaan yksilökohtaiseksi oppilashuolloksi. Jos oppilaalla on hankaluuksia esimerkiksi oppimiseen liittyen tai vaikkapa vanhempien juomisesta – tai jostain ihan muusta syystä johtuva – hankala kotitilanne, niitä voidaan selvittää yhdessä hänen kanssaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä

Kaikilla peruskoulussa, ammattikoulussa ja lukioissa olevilla oppilailla ympäri Suomen on oikeus saada ilmaiseksi oppilashuollon palveluita. Tämä koskee myös sinua. Sinulla on siis oikeus tavata jutun alussa mainittuja aikuisia ja saada heiltä apua. Kuten sanottu, jutella saa ja voi ihan mistä tahansa, esimerkiksi terveyteen, kaverisuhdeongelmiin, vanhempiin, vaikeaan kotitilanteeseen, yksinäisyyden kokemuksiin, vapaa-aikaan, mielialaan, stressiin tai jännitykseen liittyvistä asioista. 

Oppilashuollon työntekijät ovat paikalla eri kouluissa eri aikoihin. Pienemmillä paikkakunnilla työntekijöillä voi olla useampia kouluja vastuullaan, jolloin tapaaminen ei välttämättä onnistu saman päivän aikana. Jos et halua kysyä opettajaltasi, milloin ja mistä heidät tavoittaa, löydät heidän yhteystietonsa yleensä koulun internet-kotisivuilta tai koulun ilmoitustaululta. Voit olla heihin yhteydessä aina puhelimitse ja tekstarilla mutta myös sähköpostitse. Joissain kouluissa on käytössä myös whatsapp-viestit.  

Jos työntekijä on koululla paikalla, voit mennä aina myös juttelemaan ilman sovittua aikaa. Ei kannata liikaa aristella yhteydenottoa, koska kaikki oppilashuollon työntekijät tapaavat oppilaita mielellään ja osaavat auttaa erilaisissa asioissa – he ovat kouluissa juuri nuoria varten eikä heillä taatusti ole parempaa tekemistä kuin kuunnella sinua!  

 

Kotona väkivaltaa, juomista tai mielenterveysongelmia?

Niin kuin yhteiskunnassa tapahtuvia asioita yleensäkin, myös oppilashuollosta määrätään laissa. Laki määrää, että oppilashuoltoa on toteutettava koulun, oppilaan ja tämän huoltajien eli useimmiten omien vanhempien kanssa yhdessä. Jokaista oppilasta pitää kuitenkin kuunnella tarkkaan ja hänen sanomisensa pitää ottaa huomioon kun mietitään, mitä seuraavaksi tapahtuu. 

Joskus on myös sellaisia tilanteita, joissa alaikäinen oppilas voi päättää, että vanhempi ei osallistu oppilashuollon järjestämiin tapaamisiin tai hänelle ei anneta tapaamisissa kirjoitettuja muistiinpanoja luettavaksi. Syynä voi olla vaikkapa perheväkivalta tai jokin muu vakava, selvittelyä vaativa tilanne. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kuitenkin oppilashuollon aikuinen. 

On tärkeä muistaa, että huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja. Vanhemmillasi ei siis ole oikeutta sanoa, että et saisi keskustella sinua vaivaavista asioista kodin ulkopuolella.

Kaikki oppilaan ja oppilashuollon työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut ovat salassa pidettäviä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuraattori ei saa kertoa asioitasi eteenpäin muille, edes vanhemmillesi, jos sinä niin toivot. Jos oppilashuollon aikuisella herää kuitenkin vakava huoli tilanteestasi, esimerkiksi johtuen vanhempiesi runsaasta päihteidenkäytöstä tai mielenterveysongelmista, väkivallasta tai siitä, ettei sinusta pidetä kotona riittävästi huolta, ei asia voi jäädä vain teidän kahden väliseksi. Sama koskee sitä, jos tietoon tulee oppilaan itsetuhoisuus.

Näin kinkkisessä tilanteessa mietitään yhdessä kenelle muulle aikuiselle voisimme kertoa tilanteestasi. Muu aikuinen voi olla esimerkiksi lastensuojelun työntekijä.

 

Sinulla on aina oikeus hakea ja saada apua

Monet nuoret haluaisivat kertoa heitä vaivaavasta salaisuudesta mutta pelkäävät sen kertomista oman turvallisuutensa vuoksi tai siksi, että heitä pelottaa mitä tapahtuu jos joku ulkopuolinen puuttuu perheen asioihin. 

Joskus vanhemmat eivät itsekään ymmärrä, että heidän oma käytös aiheuttaa mielipahaa lapsille. He eivät ehkä tiedä, miten lopettaa esimerkiksi runsas päihteidenkäyttö ja he saattavat tarvita apua käytökseensä. Ei ole väärin hakea ulkopuolisten aikuisten apua perheen tilanteeseen – meistä jokainen tarvitsee apua erilaisiin asioihin pitkin elämää! 

 

Kirjoittaja koulukuraattori Leni Pennanen (ohjannut myös nuorten nettiryhmiä)