Mitä on itsetunto?

Itsetunto on asia, josta on välillä vaikea saada otetta. Melkein kaikki kokemukset, tapahtumat ja tunteet vaikuttavat itsetuntoon joko itsetuntoa vahvistavasti tai sitä heikentävästi.

Mutta mitä se itsetunto oikeastaan on?

 

Riitänkö minä?

Itsetunnossa on kyse itsen arvostamisesta. Se tarkoittaa kokemusta siitä, olenko minä hyvä, arvokas, hyväksytty ja riittävä.

Vaikka itsetunto vaikuttaakin hyvin yksilölliseltä asialta, on se mitä suurimmassa määrin sosiaalinen ilmiö.

Itsetunto syntyy ja sitä ylläpidetään ihmissuhteissa, esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa tai kaverisuhteissa. Muiden kanssa vuorovaikutuksessa saamme palautetta siitä, olemmeko riittävän hyviä ja hyväksyttyjä.

 

Perusvarmuus ja luottamus alkavat muodostua jo lapsena

Otetaan esimerkki lapsuudesta. Lapsuuden kokemukset turvallisista ja rakastavista vanhemmista tai huoltajista luovat perustan itsetunnon kehitykselle.

Nämä kokemukset vahvistavat perusvarmuutta siitä, että on hyvä ja rakastettava. Tällainen itsetunto ei helposti horju, koska perusvarmuus ja luottamus ovat olemassa.

Entä jos perusvarmuus ja luottamus horjuvat jo lapsena? Rakkaus on viinanhuuruista ja turvallisuus satunnaista.

Jos päähän juurtuu ajattelumalli, että vanhempi lopettaa juomisen, jos itse olisin vähän parempi?

 

Muiden odotukset vaikuttavat itsetuntoon

Elämän aikana tulee myös jatkuvasti vastaan erilaisia odotuksia. Pitäisi olla tietynlainen, tietyn näköinen ja vaikka mitä.

Omilta tuntuvat ajatukset siitä, mitä minun tulisi olla, ovat toisin sanoen suurelta osin muilta saatuja. Esimerkiksi ulkonäköön ja sosiaalisuuteen liittyvät paineet tulevat yleensä ympäröivästä kulttuurista ja muilta ihmisiltä.

Paineet olla jotain sekä muilta saama palaute vaikuttavat itsetuntoon. Varsinkin jos itsetunto on jo valmiiksi hataralla pohjalla.

 

Itsetunto muuttuu ja siihen voi itse vaikuttaa

Aiemmin ajateltiin, että itsetunto on varsin pysyvä, muuttumaton ominaisuus. Onneksi näin ei kuitenkaan ole.

Nykyisten tutkimusten perusteella tiedetään, että itsetunnossa tapahtuu kehittymistä ja muutoksia läpi koko elämän. Elämän eri vaiheissa itsetunto kokee kolhuja, mutta niistä on myös mahdollista selvitä. Nuorilla itsetunto on myös lähes aina varsin alhaalla.

Itsetunto voi siis vahvistua missä tahansa elämän vaiheessa. Sitä voi kehittää ja se muuttuu jollain tavalla joka tapauksessa elämän aikana. Tämä on hyvä muistaa.

Hyvä itsetunto on sitä, että kokee olevansa arvokas ja hyväksytty sellaisena kuin on, riippumatta mistään ominaisuuksista, suorituksista, epäonnistumisista tai huonoista hetkistä.

Tässä muilla ihmisillä on tärkeä rooli. Jos erilaisuus ja epäonnistuminen ovat sallittuja, ei niitä tarvitse pelätä, muuttaa tai piilotella.

Onnistumiset ja lisääntyneet taidot ja kyvyt esimerkiksi tunnistaa omia tunteitaan myös rakentavat itsetuntoa. Kyse on pienistä onnistumisista ja oivalluksista, jotka vahvistavat myönteistä käsitystä itsestä. Alkuun pääsee jo sillä, että elämästä löytyy edes yksi luotettava ihminen, jonka lähellä on hyvä olla.

Lasisen lapsuuden nettiryhmät, chatit ja keskustelut ovat paikkoja, joissa saat olla oma itsesi. Olet arvokas ja hyväksytty juuri sellaisena kuin olet.

Huolimatta perhetaustastasi tai kokemuksista, jotka ovat vaikuttaneet itsetuntoosi. Täällä voimme yhdessä saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa toistemme itsetuntoa. Löydetään yhdessä ne keinot, joiden avulla opimme arvostamaan itseämme.

 

Kirjoittaja Sara, Lasinen lapsuus -työntekijä

Teksti perustuu tutkija Olli Kiriruusun kirjoittamaan artikkeliin Itsetunto, joka löytyy kokonaisuudessaan Nuortenlinkki.fi-sivustolta.