I nöd- och krissituationer

Det är viktigt att du vet vart du ska ringa eller vem du ska kontakta då du har en svår situation hemma.

Om det är en nödsituation och du behöver hjälp genast, ring till det allmänna nödnumret 112.

En nödsituation kan t.ex. vara sjukanfall som är kopplat till drickande, en våldsam situation eller någon annan situation där någon är i livsfara eller genast behöver hjälp.

Var inte rädd att agera!

Någon gång kan du själv behöva hjälp och det behöver inte vara en akut eller livshotande situation. Till exempel när din förälder är så berusad att hon eller han inte kan ta hand om dej och/eller dina syskon.

Ta reda på social- eller krisjourens kontaktuppgifter i din hemkommun. Du kan hitta dem t.ex. genom att googla namnet på din kommun och ”socialjour”. Om du inte har ett nummer till t.ex. socialjouren kan du alltid ringa 112.