Personuppgiftspolicy och tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning – som innehåller registerbeskrivning och informationsdokument

Uppgifterna som samlas in i samband med registreringen utgör ett register för vilket EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen gäller (5.12.2018 / 1050).
Utarbetningsdag den 10.09.2020. Uppdaterad 16.12.2022.

Registeransvarig
A-klinikstiftelsen
Banmästargatan 7, 00520 Helsingfors
[email protected]

Kontaktperson i ärenden som berör registret
Dataskyddsansvarig Marja Merikallio
Banmästargatan 7, 00520 Helsingfors

Kontakt via e-post [email protected] eller genom att skicka post till ovanstående adress med märke A-klinikstiftelsen / dataskydd

Regelmässig överlåtelse av uppgifter utanför EU:s eller EES
Lasinen lapsuus -webbsidans samlade statistikinformation befordras generellt inte vidare till andra parter men kan skickas vidare enligt barnskyddslagen 25 § (barnskydd anmälningsplikt) till socialmyndigheten. Personer som jobbar i Lasinen lapsuus har professionell arbetskompetens inom hälsovård och kan uppskatta behovet för anmälan. Dessutom information kan lämnas vidare till polisen enligt straffrätten om man misstänker att ett brott mot barn skall ske, har skett eller kommer att hända. Till den registrerande användare informeras om informationsutlämningen. Om bostadens socialmyndighet är på medvetandet så lämnas information om den registrerade personen till dem eller ringer till nödnumret.  Om man misstänker ett brott skall man direkt anmäla det till polisen. Till polisen lämnas alla tillgänglig information som finns i databasen vart utomstående är inte tillåtna att se. 

Principer för skydd av registret
All information sparas till leverantörens databas där utomstående är ej tillåtna. Databasen är skyddat med användarnamn och lösenord. Från A-klinikstiftelsen har bara tillåtna personer rätt till att behandla registret. IP-adressen visas ej. Deltagaren är själv ansvarig om sitt användarnamn, lösenord och att hen ej lämnar sin egen information vidare ut för extern. 

Dina rättigheter
Du har rätt att granska dina personuppgifter. Du kan när som helst kräva korrigering för dina personuppgifter, uppdatering eller radering. Observera ändå att radering av personuppgifter hindrar deras syftet av användning. Du kan använda din rätt till inspektion en gång om året utan kostnad. 
Du har när som helst rätten till att återkalla ditt samtycke för dina personuppgifters behandling. Efter det behandlar vi inte dina personuppgifter om det inte är någon annan laglig grund för det. 
Du har rätten till att flytta dina uppgifter mellan system. Det menar att du har rätten till att få personuppgifter som du har överlämnat till oss i en strukturerad, allmän använd och maskinellt läsbar form och överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 
Du kan skicka via e-post skicka till oss din begäran om att utöva dina rättigheter. [email protected]
Om du anser att vi ej har hanterat dina personuppgifter tillämpligt kan du vända om saken till dataskyddsombudsmannen. Kontaktuppgifterna finns på dataskyddsombudsmannens webbplats: tietosuoja.fi. Telefonväxel: 029 566 6700, besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors eller postadress PB 800, 00531 Helsingfors.

Ändringar i sekretesspolicyn
Personuppgiftsbiträdaren har rätten till att ändra uttalandet. Ändringarna uppdateras på den här sidan.

Övrigt: 
Webropol är Lasinen lapsuus internetbaserade undersökningsverktyg. Läs också A-klinikstiftelses Webropol sekretesspolicy (på finska)
Information om cookiepolicyerna för A-klinikstiftelsen webbtjänster finns på A-klinikstiftelsens webbplats (på finska). 
Information överlåts ej för direktmarknadsföring eller opinionsundersökningar.
Det rekommenderas att radera webbläsarens historik och cacheminnet efter att man har använt Lasinen lapsuus -webbsidor för att minimera riskerna för felanvändning. Från feedbacksidan hittar man information om hur du rensar webbläsarens historik och cacheminnet.

 

Register: Lasinenlapsuus.fi/keskustelu

Rättsligt syfte och grund för behandling av personuppgifter
E-postadress används vid informering om alternativ av olika nätgrupper och när dem börjar. Den registrerade personen har gett rätten för personuppgifts behandling. 

Registrets datainnehåll
E-postadress, postnummer och namn. Det är frivilligt att ange sitt namn.

Rätten till insyn och rätten att kräva korrigering
Den som har fyllt Webropol-formuläret har rätt till att granska sin lagrade information och kräva att sin information skall rensas bort. Kontakten via e-mail till adressen: lasinenlapsuus(at)a-klinikka.fi.

 

Register: Lasinen lapsuus – information som samlas upp via feedback-fromulären i Lasinen lapsuus -webbsidan

Rättsligt syfte och grund för behandling av personuppgifter

I Lasinen lapsuus webbsidan kan man lämna in feedback till projektets administratör. Samtidigt kan man frivilligt ange sitt namn, adress, postnummer, postkontoret och sin e-postadress. Lasinen lapsuus -webbsidans tjänster kan användas för utvecklingsändamål och hantering av feedback. 

Registrets datainnehåll 
Feedback formuläret tillåter att frivilligt ge sin kontaktinformation. När ärendet är uteslutit klart raderar Lasinen lapsuus bort informationen. 

Rätten till inspektion och rätten att kräva korrigering 
Personen har rätt till att kräva att sin information som finns i Lasinen lapsuus -feedback formulären rensas bort. Kontakten via e-post till adressen: lasinenlapsuus(at)a-klinikka.fi

Register: Information som samlas inom online stödgruppsformulären
Rättsligt syfte och grund för behandling av personuppgifter
Alternativ av deltagningen för olika grupper och när grupperna börjar informeras via e-post. För detta ändamål har den registrerade personen gett sitt samtycke för behandlingen av sina personuppgifter.   

Registrets datainnehåll
E-postadress, postnummer och namn. Det är frivilligt att ange sitt namn. 
Den som har fyllt Webropol-formuläret har rätt till att granska sin lagrade information och kräva att sin information skall rensas bort. Kontakten via e-mail till adressen: lasinenlapsuus(at)a-klinikka.fi.

 

Register: Lottdragningen via Webropol-formuläret
Rättsligt syfte och grund för behandling av personuppgifter
E-postadress används för att medlemma lottdragningens vinnare. Den registrerade personen har gett rätten för personuppgifts behandling. 

Registrets datainnehåll
E-postadress.

Regelmässig överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES
Kontaktinformation som har samlats skickas inte vidare för utomstående.

Rätten till insyn och rätten att kräva korrigering
Efter att man har skickat Webrobol-formulären kan man be att kontaktinformation raderas bort från databasen genom att mejla till e-postadressen: [email protected].
Informationen raderas bort efter lottdragningen.

 

Tillgänglighet för webbsidan
Tillgänglighetsutlåtandet gäller för lasinenlapsuus.fi och amalia.pro. Utlåtandet har gjorts den 28.09.2020. Tillgängligheten av dessa digitala tjänster har värderats av personalen som jobbar inom barn- och föräldrar -laget i A-klinikstiftelsen.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten
Webbsidan är inte helt och hållet förenlig. Dessa kommer att korrigeras så att de kritiska tillgänglighetskriterierna uppfylls (WCAG-kriteriernas AA-nivån uppfylls).

Föreskrifterna som inte är uppfyllda
Vissa informationselement i webbsidan uppfyller inte AA-kriterier. Trots det förhindrar dem inte websidans tillgänglighet.
1.4.3 Kontrasten (minimum)

Hittade du tillgängligheter som inte uppfylls?
Berätta om det och vi gör vårt bästa att korrigera problemet. Tillgänglighets feedback kan du ge genom att skicka e-mail till adressen: [email protected].

Tillsynsmyndighet
Ge feedback först till administratören om du hittar tillgänglighetsproblem i webbsidan. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du är inte nöjd med svaret som du har fått eller om du inte har fått ett svar alls inom två veckor kan du anmäla det till regionförvaltningen i Södra Finland. Regionsförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på deras webbsida hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Övervakningsmyndighets kontaktuppgifter
Regionala myndigheten i Södra Finland.
Övervakningsstället för tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel: 0295016000