Skör barndom i ett nötskal

Skör barndom verkar för att minska problem i Finland som beror på föräldrars alkoholmissbruk. Vi erbjuder tjänster till professionella som kan stödja och hjälpa barn, unga och vuxna. Stödet kan bidra till att man kan leva ett balanserat liv fastän barndomen varit tung. Man kan också själv vända sig till oss om man upplever problem som har förorsakats av en förälders alkoholmissbruk.

Till professionella erbjuder vi information och verktyg. På våra nätsidor hittar du till exempel närståendetester på svenska som man kan utnyttja för att kartlägga oro. I utvecklingsjobbet samarbetar vi aktivt med andra professionella. I samarbete med svenskspråkiga aktörer kan det dock hända att vi behöver hjälp med tolkning och översättning. Tillsammans kan vi planera hur vi bättre kan stödja anhöriga till rusmedelsmissbrukare i deras egen hemkommun.

Vi erbjuder information och mångsidigt stöd till vuxna som har upplevt en skör barndom på grund av rusmedelsmissbruk i familjen. Vi har t.ex. stödgrupper, gruppchattar och chattar där man får tala med en handledare.

Vi har över tio års erfarenhet av att ordna nätgrupper för unga. Unga kan också boka individuella anonyma chattmöten med en handledare. Svenskspråkiga stödgrupper har också piloterats på svenska genom vår svenskspråkiga partner.

Vi är intresserade av samarbete. Kontakta oss gärna med era frågor och idéer. Våra svenskspråkiga samarbetspartners har varit följande: Stiftelsen Bensow, Barnavårdsföreningen och Raseborgs kommun.