Lahjoita
Teckenstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Frågor som unga ofta ställer

Hur vet jag att min förälder dricker för mycket?

Din egen upplevelse är det viktiga. Hur känns det för dig då din förälder dricker alkohol?

Även om mängderna är små, kan det kännas obehagligt för dig då mamma eller pappa tar en öl eller ett glas vin. Många unga berättar att de är rädda för att deras förälders drickande skall gå över styr efter en eller två alkoholportioner.

Om du blir rädd eller får ångest för en förälders drickande, lönar det sig att prata antingen direkt med din förälder eller på chatten.

Vem kan hjälpa mig?

Det hjälper vanligtvis om man kan prata med någon om svåra saker. Ibland är det bra att dela saker och reflektera tillsammans med sina vänner. Pålitliga vänner är guld värda.

Många gånger kan det vara bäst att få hjälp av en pålitlig vuxen som man kan fundera tillsammans med och som kan hjälpa en vidare. En vuxen kan ha mera kunskap om vad man kan göra för att förändra eller underlätta situationen.

Hjälpen kan finnas närmare än du tror. Vem hör till din familj och närkrets? Du kanske inte träffar din mormor eller gudmor så ofta eller pratar med dem i telefon, men släktingar hjälper gärna då det gäller, på samma sätt som de gärna delar glädjeämnen då sådana finns.

En del vuxna i ditt liv har på grund av sitt arbete en skyldighet att hjälpa dig. Sådana vuxna är t.ex. lärare, skolhälsovårdare, skolkurator och -psykolog, socialarbetare, ungdomshandledare, personal inom församlingen och polisen.

Varför är det så viktigt att prata om en förälders drickande?

Det är inte lätt att tala om sina känslor och tankar, speciellt då det handlar om förvirrande och svåra saker. Om du tidigare har försökt tala med dina föräldrar eller någon annan anhörig om drickandet, men har känt dig sviken, kan det göra situationen ännu svårare. Det krävs alltid mod för att våga berätta, men det är ofta också första steget mot en förändring till det bättre.

Kom ihåg att det inte är något pinsamt eller fel med att prata om saken. Vi behöver alla stöd någon gång och genom att prata kan man få det.

Hur används mina uppgifter?

Du kan läsa alla Skör barndom -sidor fritt utan inloggning. Endast om du bokar en chattid behöver du ange din e-postadress så att vi kan påminna dej om din bokade tid och ge instruktioner för chatten. Övriga uppgifter kan du ge frivilligt om du vill, så som postnummer eller kön. Vi använder inte din e-postadress för marknadsföring.

Observera att vi är bundna av samma lagar och principer som andra som jobbar med barn och unga. Det betyder att vi är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om vi blir väldigt oroliga för ett barn eller ung person (BarnskyddsL §25). I sådana fall strävar vi alltid till att göra det tillsammans med den unga själv.

Om jag behöver hjälp genast?

Om det är en nödsituation och du är i omedelbart behov av hjälp, skall du ringa 112.

Kan ni hjälpa min förälder att sluta dricka?

Tyvärr kan varken vi eller du få din förälder att sluta dricka. Han eller hon måste fatta det beslutet själv.

Du kan i varje fall hjälpa dig själv, till exempel genom att läsa artiklar om ämnet. Vi hjälper dig att må bättre då du själv känner att du är redo för det, då tar du kontakt med någon stödorganisation som t.ex. Min stig eller USM r.f.

Vad är resiliens?

Resiliens är motståndskraft eller förmågan att uthärda svårigheter och motgångar i livet. Det går att utveckla sin egen resiliens.

Det går bäst att utveckla sin resiliens i växelverkan med andra människor. Därför är det viktigt att prata om svåra och också skamfyllda saker.

Man kan stärka sin resiliens genom färdigheter som alla kan utveckla. Det kan till exempel vara problemlösningsförmåga, flexibilitet, förmåga till självreglering och optimism. Ett viktigt steg i att stärka sina egna resurser är också att ta hand om sig själv.

Barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö. Ändå upplever många människor tråkiga saker i sina liv fastän man inte skulle önska någon det. Genom andra människors överlevnadserfarenheter kan man ändå lära sig många viktiga saker, därför är det viktigt att dela med sig av och lyssna på andras berättelser. I svåra stunder kan andras berättelser och erfarenheter ge en känsla av att om andra klarar av att överleva, så kan jag också göra det!

I svåra stunder lönar det sig att fokusera på positiva känslor för de hjälper en att agera, tänka och att få hjälp. Tron på den egna förmågan att överleva kan stärkas tillsammans med andra som går igenom liknande saker. Bra resiliens skyddar en mot att påverkas av trauma och med hjälp av den kan man leva ett gott liv trots motgångar.

Jag bor inte med min förälder som dricker, kan jag ändå få hjälp?

Såklart! Skör barndoms informations- och stödtjänster kan vara till nytta för dig oberoende av din situation. Även om du inte bor med din förälder som dricker, betyder det inte att du inte skulle ha påverkats av tråkiga saker i ditt liv.

Min förälder dricker inte längre, kan jag ändå söka hjälp?

Såklart! Det är goda nyheter om din förälder har slutat använda rusmedel. Du kan trots det känna dig oroad och ha obesvarade frågor. Situationen förändras inte nödvändigtvis genast till det bättre. Det kan hända att allt det som skett på grund av drickandet ännu tynger dig och då är det bra att dela sina tankar med någon.