Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Suhde vanhempiin aikuisena

Lapsen ja vanhemman roolit eivät ole sidottu vain tiettyyn ikävaiheeseen. Jokainen ihminen on ja pysyy aina jonkun lapsena. Samoin vanhemmuus jatkuu koko elämän. Eriasteiset keskinäiset ristiriidat kuuluvat useimpien vanhempien ja lasten suhteisiin kaikissa heidän ikävaiheissaan. Kitkatonta perhettä ei ole olemassakaan

Alkoholihaittojen värittämissä lapsi-vanhempi -suhteissa voi olla vaikeata löytää vuosikymmentenkään myötä toimivaa suhdetta. Rooleissa on vääristymiä ja syyllisyyden tunteet painavat. Alkoholiongelmaisen aikuinen lapsi voi joutua pitämään yhtä aikaa huolta vanhemmastaan ja lapsestaan.

Onko alkoholistin aikuisella lapsella mahdollisuutta tai oikeutta vapautua vanhempiensa aiheuttamasta painolastista? Asiaa voi pohtia ainakin isovanhemmuuden, ikääntyvän vanhemman lisääntyvän huolenpitotarpeen sekä mahdollisesti yhä vanhuudessa jatkuvan alkoholinkäytön kannalta.

Totuttu ajatus aikuisten ja heidän ikääntyvien vanhempiensa välisestä suhteesta on muutoksessa. Menneitten vuosikymmenten oletus vastavuoroisuudesta tuessa ja hoivassa sukupolvien välillä horjuu: ei ole itsestään selvää, että isovanhemmat osallistuvat lastenlastensa kasvatukseen turvallisina taustahahmoina, joiden puoleen esimerkiksi lapsenhoitoasioissa tai taloudellisissa huolissa. Toisaalta isovanhemmat eivät voi vanhuudessaan automaattisesti olettaa omilta lapsiltaan huolenpitoa. Isovanhemman alkoholiongelma on saattanut puolin ja toisin löyhentää hoivasidettä entisestään.

Moni aikuinen joutuu pohtimaan omien vanhempiensa soveltuvuutta lastenhoitajiksi tai edes lasta tapaamaan alkoholinkäytön takia. Asiasta koetaan katkeruutta, sillä nykyiset aikuissukupolvet kasvoivat kulttuuriin, jossa isovanhemmat edustivat pysyvyyttä, lämpöä ja turvallisuutta.

Onko isovanhemmalla oikeus tavata lapsenlapsiaan, jos hän ei pysty sitoutua olemaan selvinpäin lapsen seurassa? Lapsen oikeus turvallisiin kasvuoloihin on aina kaikkein tärkein asia. Näin on myös silloin, kun vanhempien tilanteen (esimerkiksi työkiireet tai avio-ongelmat) takia tuntuisi tärkeältä kääntyä isovanhempien puoleen esimerkiksi hoitoavun tiimoilta. Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyvien lisääntyneiden riskien (sairaskohtaukset, muistihäiriöt, onnettomuudet) vuoksi lapsi voi altistua vaarallisille ja traumaattisille kokemuksille.

Toisaalta lapsille selvien isovanhempien tuntemisesta on hyötyä. Kannattaa mahdollistaa ainakin lyhyet tapaamiset, jos isovanhempien selvyydestä voi olla hyvin varma. Jos vanhempi ei ole mukana, lapsen kanssa voi sopia turvakäytännöt, eli esimerkiksi missä tilanteessa lapsen tulee soittaa vanhempaa hakemaan. Kyläreissujen jälkeen lapselta on hyvä kysellä tapahtumista lapsen kielellä.

Suhde päihdeongelmaisiin vanhempiin on aina kuormittava. Oman hyvinvoinnin rajoista on vaikeata pitää kiinni ja ikääntyvien vanhempien jättäminen vähälle huomiolle aiheuttaa syyllisyydentunteita. Joskus yhteydenpidon katkaiseminen on kuitenkin tarpeen ja kaikkien edun mukaista. Samoja asioita kokeneiden tarjoama vertaistuki voi olla hyvä apu omien ratkaisujen tekemisessä.

Vanhuus on muuttunut laadullisesti viime vuosikymmeninä. Vanhuudesta on tullut aktiivi-ikää, jossa yksilö edelleen toteuttaa mielihalujaan omista lähtökohdistaan. Myös alkoholinkäyttö kuuluu yhä useampien ikääntyvien elämään. Vielä ei myöskään tunnisteta läheskään riittävän hyvin sitä, millainen alkoholinkäyttö ikääntyvälle elimistölle on kohtuullista, vaan monilla ikääntyvillä juominen on iso terveys- ja tapaturmariski.

Omaa aikuisikää ei tarvitse uhrata vanhemmasta murehtimiseen. Vanhempaa on turha yrittää raitistaa ilman hänen omaa motivaatiotaan. Kannattaa irrottautua vastuusta raitistaa vanhempi, mutta auttaa häntä siinä, mikäli vanhemmalla syntyy aito motivaatio. On melko tavallista, että vanhempi rahoittaa alkoholinkäyttöään pyytämällä rahaa esimerkiksi ruokaan. Rahan antaminen ei yleensä ole viisasta.

Muista, että ensisijaisesti olet vastuussa omasta hyvinvoinnistasi. Jos sinulla on lapsia, hyvinvointisi on kaikkein tärkeimpiä asioita heidän elämässään! Voit oppia ymmärtämään vanhempasi juomisen taustasyitä, mutta sinun ei tarvitse antaa hänen toimintaansa anteeksi. Vanhempaa hoivaamalla et pysty korjaamaan pitkän ajan kuluessa toimimattomaksi kehittynyttä suhdetta. Kannattaa pyrkiä eroon syyllisyydestä, olla armollinen itseä kohtaan ja pitää huolta rajoistaan.