Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tunnesäätely ja ahdistus

Mitä tunnesäätely on?

Tunnesäätely tarkoittaa kykyä havainnoida, ilmaista ja säädellä omia tunnetilojaan. Se kehittyy temperamentin ja kasvuolosuhteiden yhteisvaikutuksesta, mutta se on myös taito, joka opitaan ja jota voi harjoitella. Kaikilla meillä on toimivaa ja toimimatonta tunnesäätelyä. Mitä enemmän elämässä on kuormitusta ja stressiä sitä vaikeampaa tunteita on säädellä.

Miksi mua ahdistaa?

Ahdistuksen tunne on luonnollinen ja normaali osa elämää, se on elimistön tapa viestiä meille mahdollisesta vaarasta ja pitää meidät toimintavalmiudessa. Näin ahdistus auttaa välttämään vaarallisia tilanteita ja tarvittaessa toimimaan näissä tilanteissa nopeasti ja tehokkaasti.

Joskus ahdistus kuitenkin muuttuu kohtuuttoman voimakkaaksi, hallitsemattomaksi ja pitkäaikaiseksi, eikä se riipu ulkoisesta tilanteesta. Tällöin ahdistus saattaa alkaa haittamaan jokapäiväistä elämää ja esimerkiksi saada meidät välttelemään monia tilanteita.

Mitä ahdistukselle voi tehdä?

Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia keinoja. Tunteen voimakkuus vaikuttaa siihen, mitä keinoja kulloinkin kannattaa tai voi käyttää.

Keskeistä on kokeilla kuhunkin tilanteeseen sopivaa keinoa riippuen tilanteesta ja tunteen voimakkuudesta. Tunteiden voimakkuutta voi arvioida asteikolla 0-10, jossa 10 on voimakkain mahdollinen tunne.

Kun arvioit tunteesi voimakkuudeksi noin 7-10, sinun on todennäköisesti hyödyllistä kokeilla kriisitaitoja. Lievemmissä tunnetiloissa voit hyödyntää muita, todennäköisesti sinulle jo tuttuja keinoja, helpottamaan oloa.

Tärkeintä on aluksi pysähtyä ja nimetä tunne, sekä arvioida tarvitseeko tehdä jotain (tarvitseeko tunnetilaa muuttaa tilanteeseen sopivammaksi). Tämä pätee siis sekä ahdistukseen, että muihin tunnetiloihin. Voimakas ahdistus ei anna tilaa ajattelulle, ja tällöin ahdistuksen vähentäminen on tärkeää, jotta ajattelukyky palautuu. Katso tekstin alta vinkit voimakkaan ahdistuksen lieventämiseen!

Kuuntele tunnetta

Joskus tunteiden käsittelyä joutuu myös siirtämään odottamaan sopivampaa hetkeä ja tunteita joutuu siksi muuttamaan, esimerkiksi jos olet riidellyt läheisen ihmisen kanssa ja olet lähdössä kesätöihin.

Tärkeää on huomioida myös se, että liiallisesti käytettynä tunteiden muuttaminen voi toimia kuitenkin välttelynä, joka voi johtaa siihen että tunteita tai asioita ei tule käsitelleeksi.

Tarkoitus ei ole myöskään kääntää kielteisiä tunteita keinotekoisesti myönteisiksi. Kyse on paremminkin tasapainon hakemisesta: on tärkeää kyetä muuttamaan tunnetta silloin kun tilanne sitä vaatii, samalla hyväksyen ja kuunnellen mitä tunne sinulle viestii.

Lähde: mm. mielenterveystalo.fi