Aikuisten kokemukset

Tämä kokonaisuus kertoo ohjatusta vertaistuesta internetissä. Se perustuu aikuisten lasisen lapsuuden eläneiden henkilöiden nettivertaisryhmän loppuraporttiin ja aineistona käytetään ryhmäläisten kirjoituksia. Aikuisten Lasinen lapsuus -nettiryhmät ovat vuonna 2016 aloittamamme ja edelleen kehittyvä työmuoto. Kirjoittaja Janne Takala toimi nettiryhmissä ohjaajana.

Kirjoituksissa esitettävät havainnot soveltuvat monelta osin muihinkin aihepiireihin kuin lasiseen lapsuuteen. Kirjoitukset kertovat vertaistuesta vaikeiden lapsuudenkokemusten käsittelyssä. Samoin monet vertaistuen hyödyistä toteutuvat yhtä lailla kasvokkaisessa kuin netiss tapahtuvassa vertaistuessa. 

Lasisen lapsuuden pitkäaikaisvaikutukset ovat vakava riski tuhansien suomalaisaikuisten elämänhallinnalle ja olemisen mielekkyydelle. Vaikka tietoisuus läheisten liiallisen päihteidenkäytön aiheuttamista ongelmista ja niiden yleisyydestä on huomattavasti lisääntynyt edellisistä vuosikymmenistä, on kohderyhmän auttamiseksi hyvin rajallisesti palveluja tarjolla. Lasinen lapsuus -työn tavoitteena onkin motivoida ja inspiroida erilaisia toimijoita huomioimaan kohderyhmä paremmin oman toimintansa suunnittelussa.  

Kirjoituskokonaisuuden tarkoituksena on pohtia erityisesti netin käyttämistä vertaistuessa. Nettivertaistuella on eräitä suuria etuja: Se voi olla hyvin anonyymiä luonteeltaan. Se ei välttämättä edellytä kirjattua asiakkuutta jossakin organisaatiossa. Netti ei ole paikkaan sidottu, jolloin sen palvelut ovat käytettävissä myös syrjäisemmillä seuduilla ja pienemmillä paikoilla. Käytettävästä tekniikasta riippuen nettivertaistuen ei tarvitse olla myöskään kellonaikaan sidottu, vaan keskustelua voidaan käydä kukin omaan tahtiinsa. Näin ollen nettivertaistuki sopii myös hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. 

Jatka lukemista vertaistuen hyödyistä