Vertaisten kokemukset auttavat eteenpäin

Vertaistukea on nykyään tarjolla hyvin monenlaisiin aiheisiin ja ongelmiin elämässä. Vertaistuki voi toteutua kansalaisvetoisesti tai sitä voivat järjestää erilaiset ammatilliset toimijat eri sektoreilla. Sosiaali- ja terveysalalla vertaistuki tuo oleellisen lisävaihtoehdon perinteiseen palvelutarjottimeen, jossa tuki on useimmiten yksilökeskeistä ja perustuu työntekijävetoiseen ongelmien luokitteluun ja diagnosointiin. 

Vertaistuki soveltuu tiettyihin aiheisiin erityisen hyvin. Läheisen päihdeongelmiin liittyvän häpeän ja syyllisyyden ongelmakentässä toisten kokemuksista kuuleminen ja omista kertominen tuntuu olevan hedelmällinen lähestymistapa. Vertaistuen keskeistä antia on lohtu ja helpotus siitä, ettei ongelman kanssa ollakaan yksin. Toisten kokemusten kuuleminen auttaa ymmärtämään, etteivät omiksi huonoiksi ominaisuuksiksi kuvitellut asiat olekaan omaa itseä, vaan pikemmin luonnonmukainen seuraus omista kasvuoloista. Näitä suuria helpotuksen hetkiä on Lasinen lapsuus -ryhmissämme ollut hienoa elää mukana.

Haluaisin tämän ryhmän kautta ymmärtää itseäni, miksi koen olevani niin erilainen kuin muut, miksi ajattelen niin eri tavoin kuin muut, miksi en kelpaa jne? Kiitos kun kelpasin tänne! - n, ikä ei tiedossa

Lasisen lapsuuden eräs tyypillinen pitkäaikaisvaikutus on alemmuudentunne, negatiivissävyinen kokemus omasta erilaisuudesta. Vertaisryhmä on monelle ensimmäinen sosiaalinen ympäristö, jossa todella voi kokea tulevansa täysin ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen vertaisten parissa tarkoittaa myös hyväksytyksi tulemista, kokemusta yhdenvertaisuudesta. Moni yllättyy siitä, että näitä korjaavia kokemuksia voi saavuttaa vielä aikuisena.

 

Lue seuraavaksi vertaisryhmään osallistumisen kynnyksestä