en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Lapsuus ja oma vanhemmuus

Vanhemmuuteen valmistautuminen alkaa paljon ennen lapsen syntymää tai jopa raskautta. Siihen kasvetaan omien elämänkokemusten kautta. Vanhemmuuteen vaikuttavat voimakkaasti omat lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden ajan kokemukset sekä omat ajatukset, odotukset ja tavoitteet vanhemmuuteen liittyen. Luonnollisesti myös muiden, esimerkiksi sukulaisten, ajatuksilla ja odotuksilla sekä yhteiskunnan arvoilla on merkitystä vanhemmuuden muodostumiseen.

On tärkeää muistaa, että vanhemmuuteen vaikuttaa lisäksi moni muu tekijä molempien vanhempien taholta. Vanhemmuutta ei siis pidä ajatella yksioikoisesti jonkin tietyn asian seurauksena tai tuotoksena, ei edes vanhempien lapsuuden. Lapsuuden vaikutus aikuisuuteen ja vanhemmuuteen on silti syytä huomioda.

Tapa ja tyyli, jolla vanhempi luo suhteen lapseensa, pohjautuu usein vanhemman omiin lapsuuden kokemuksiin. Vanhemman tiedostamattomat varhaismuistot vaikuttavat erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen kehittymiseen. Lapsella on synnynnäinen tapa kiintyä hoivaajaansa. Lapsi kiintyy paremman puutteessa myös laiminlyövään, etäiseen tai jopa vihamieliseen aikuiseen. Varhaisten kiintymyssuhteiden on tutkimuksissa todettu periytyvän vanhemmilta lapsille vähintään kolmen sukupolven ajan. Oman vanhemman tapaan olla lapsensa kanssa vaikuttaa siis se, miten hänen vanhempansa ovat olleet vuorovaikutuksessa omien vanhempiensa kanssaan. Omassa vanhemmuudessa kannetaan mukana myös omien vanhempien lapsuutta.

Yksi vanhemmuuden tärkeistä tehtävistä on antaa lapselle turvallinen paikka käsitellä turvattomuuden tunteita: kertoa lapselle, että pettymysten ja epävarmuuden kanssa voi pärjätä. Turvallisuuden puute omassa lapsuudessa voi vaikeuttaa lohdun ja myötätunnon osoittamista toiselle eli turvallisuuden tunteen välittämistä eteenpäin. On kuitenkin mahdollista irrottautua lapsuuden kielteisistä malleista ja toimia omassa elämässä tietoisesti toisin.Tämä muutostyö alkaa siitä, että tulee tietoiseksi menneisyyden vaikutuksesta tähän päivään. Vaikeankin lapsuuden kokenut voi katkaista sukupolvien välisen ketjun ja kasvattaa omat lapsensa eri tavalla. Vanhemmuus ei koskaan suju täysin ongelmitta. Kaikki vanhemmat kokevat toisinaan suuriakin riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteita. On lohdullista, ettei kenenkään tarvitse olla täydellinen äiti tai isä – jokainen voi olla riittävän hyvä vanhempi lapselleen.

Apua ja tukea vanhemmuuteen on saatavilla. Jos ajatus avun hakemisesta tuntuu hankalalta, muista että sinun arkesi on lapsesi lapsuutta! Avun ja tuen hakeminen on vahvuutta, sillä näin voit tarjota omalle lapsellesi parhaan mahdollisen lapsuuden ja itsellesi paremman ja nautittavamman vanhemmuuden.

Sosinomi-AMK Laura Barck
Kirjoittaja tekee lasinen lapsuus -työtä A-klinikkasäätiöllä

 

 

×