en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Vanhempien alkoholinkäyttö lasten ongelmana

Vanhemman alkoholinkäyttö aiheuttaa usein todellisia ja kauaskantoisia ongelmia lapsen elämässä. Määriteltäessä vanhemman alkoholiongelmaa lasten näkökulmasta voidaan lähteä siitä, että alkoholinkäyttö on ongelma silloin, kun se häiritsee lasta tai aiheuttaa lapselle kärsimyksiä.

Lapsen näkökulmasta vanhemman alkoholiongelma kiteytyy pitkälti vanhemman humalajuomisen ja -käyttäytymisen ympärille. Humalainen vanhempi häiritsee muita joko tahattomasti (örinä, oksentelu, valittaminen) tai tahallisesti. Usein humalaisen käytös muuttuu epämiellyttäväksi ja jopa väkivaltaiseksi ja tämä pelottaa lasta. Kuitenkin myös sellainen vanhempi, joka ei ole väkivaltainen tai ilkeä humalassa, saattaa olla lapsen mielestä pelottava. Tämä ehkä selittyy siten, että vanhemman persoonallisuus muuttuu. Tämä muutos ”oikeasta, omasta” vanhemmasta joksikin ”vieraaksi” on lapsen näkökulmasta ahdistavaa ja pelottavaa, sillä se uhkaa lapsen jatkuvuuden tarvetta ja vai turvallisuuden tunnetta.

Keskeisimmiksi lasten kokemiksi ongelmiksi vanhempien liiallisen alkoholinkäytön seurauksena voidaan nähdä erilaiset negatiiviset tunteet. Pelko, viha ja häpeä ovat selkeimmät ja merkittävimmät tunteet, joista vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsivät lapset ovat kertoneet. Negatiivisiin tunnekokemuksiin kannattaa suhtautua vakavasti, sillä ne saattavat jatkuessaan jopa uhata fyysistä ja henkistä terveyttä.  

Vanhemman väkivaltainen käytös ja riitaisuus on itse juomista isompi ongelma 

Äärimmillään lapset joutuvat kärsimään humalaisen vanhemman väkivaltaisesta käytöksestä. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että alkoholiongelmaisen häiritsevä käytös ja juomisen aiheuttaman epäsopu perheessä on lapsen näkökulmasta itse juomista merkittävämpi ongelma. Fyysisen väkivallan on todettu olevan erittäin yleistä alkoholiongelmaisten vanhempien käytöksessä. Väkivalta voi olla puolisoiden välistä tai jopa lapsiin kohdistuvaa. Vielä sitäkin yleisempää on henkinen väkivalta, jonka aiheuttamat haavat saattavat olla pitkät ja syvät. Myös muut väkivallan muodot, eli taloudellinen, sosiaalinen ja seksuaalinen väkivalta voivat liittyä vanhemman alkoholin ongelmakäyttöön. 

Lapsi kärsii monella tasolla ja kokee valtavaa stressiä

Alkoholiongelma sinänsä voi aiheuttaa vakavaa uhkaa lapsen perustarpeille, jos vanhempi esimerksiksi käyttää kaiken rahan alkoholiin eikä lapsille hankita ruokaa ja vaatetusta. Vaikeimmissa oloissa elävien lasten elämää varjostavatkin monet ongelmat, jotka vanhempi joko suoraan tai epäsuorasti aiheuttaa.

Kooten voi todeta, että lapsen näkökulmasta vanhemman alkoholinkäyttö on monitasoinen ongelma, jolla on merkittävä vaikutus lapsen elämään. Alkoholinkäyttö saattaa uhata lapsen perusturvallisuutta, aiheuttaa laiminlyöntiä ja heitteillejättöä. Lapsen kokemat negatiiviset tunteet ovat valtavia, eikä niiden osoittamiseen ja purkamiseen kenties anneta mahdollisuutta. Lapsi saattaa kärsiä unen ja ravinnon puutteesta. Kun vielä ympäristön ihmiset saattavat kiusata ja pilkata lasta vanhempien juomisen vuoksi, on vanhemman alkoholiongelma lapsen elämässä valtava stressi.

YTT Maritta Itäpuisto
Kirjoittaja on tehnyt väitöskirjan otsikolla Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta (2005)

×