en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Voimaa vertaisista netissä

Läheisen päihdeongelmiin liittyy paljon vaikenemista. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa tuntuukin olevan erityisen hedelmällinen tapa käsitellä esimerkiksi häpeää ja syyllisyyttä. Toisten kokemuksista kuuleminen vahvistaa ymmärrystä siitä, että vaikeuksien kanssa ei ollakaan yksin.  Omaksi heikkoudeksi luullut piirteet ovatkin luonnonmukainen seuraus läheisen, kuten vanhemman, tekemästä kaltoinkohtelusta. Nämä oivallukset voivat olla hyvin lohdullisia ja lisätä armollisuutta itseä kohtaan. 

Toisilta saadaan myös neuvoja ja rohkaisuja. Pidemmälle ongelmien käsittelyssä päässeiden kokemuksista kuuleminen luo uskoa omaan tulevaisuuteen.  Varhaisemmassa vaiheessa olevan tukeminen ja neuvominen taas vahvistaa omaa edistymistä ja tekee sen itselle yhä näkyvämmäksi. 

Lasinen lapsuus on kehittänyt vertaistukea nettiympäristössä. Nuorille on järjestetty ammatillisesti ohjattuja nettiryhmiä vuodesta 2008 lähtien. Aikuisten tarve nettivertaistukeen huomattiin suureksi vuoden 2015 Pullopostia lapsuudesta tv-sarjan kylkiäisenä järjestettyjen chattien yhteydessä. Myöhemmin perustetun Facebook-ryhmän myötä ymmärrettiin, että kaikki eivät koe esiintymistä omilla kasvoilla ja nimellä luontevaksi henkilökohtaisesti kipeässä aihepiirissä. Lasinen lapsuus -sivulla aloitettiin siksi ohjattu aikuisten nettitoiminta sekä avoin mutta rekisteröitymistä edellyttävä keskustelufoorumi. 

Nettipohjaisella kirjoittelulla on omat etunsa vertaistuen muotona. Kun vertaisryhmä järjestetään foorumipohjaisena, sen keskusteluihin voi osallistua siihen aikaan kuin haluaa. Omia kasvoja tai nimeä ei tarvitse paljastaa. Sosiaalisissa tilanteissa hiljaiseksi jäävien henkilöiden on nettikeskustelussa helpompi saada äänensä kuuluviin ja sanomisiaan ehtii puntaroida ennen niiden julkaisemista. 

Kirjoittaminen antaa aikaa asioiden pohtimisille ja reflektoinnille, koska kommunikointi on hidasta. Noidankehämäisesti ajatuksissa pyörivät huolet ja ahdistukset saavat purkautumisväylän, kun asiat kirjoittaa "paperille". Hyvät asiat puolestaan muuttuvat kirjoittamisen myötä aina hieman konkreettisemmiksi. Kieli ja asioiden sanominen luovat todellisuutta.  

Nettiryhmissä keskustellaan sekä vapaamuotoisesti, että osallistujien tarpeiden mukaan tarkentuvien teemakeskustelujen merkeissä. Suosittuja teemojen aiheita ryhmissä ovat olleet oman identiteetin syntyminen, oman suvun ylisukupolviset vaikutusketjut, juovien ja ei-juovien vanhempien persoona, parisuhteiden ongelmat, rentoutus- ja rauhoittumiskeinojen, voimavarojen ja unelmien kartoittaminen, oma alkoholinkäyttö sekä yhteydenpito ikääntyvään vanhempaan. 

Lasinen lapsuus -nettiryhmät kestävät 10-12 viikkoa, ja osallistujia otetaan tusinan verran. Ohjaajina toimivat yksi Lasinen lapsuus -työntekijä, yksi kokemusasiantuntija, sekä yksi sosiaalialan ammattilainen. Kuhunkin neljään järjestettyyn ryhmään on ilmoittautumisajan kestosta riippuen hakenut 60-150 aikuista henkilöä. Valinnoissa on painotettu erityisesti hakijoiden samankaltaisia odotuksia ja ajatuksia tulevasta ryhmätyöskentelystä sekä siitä, miten he kokisivat ryhmästä hyötyvänsä. Lasinen lapsuus –toiminta on kiinnostunut järjestämään erilaisia kohdennettuja nettivertaisryhmiä myös kumppaneiden kanssa tarjoten nettiryhmien järjestämisen perehdytyksen sekä tarvittavan verkkoympäristön. 

VTM Janne Takala
Kirjoittaja tekee lasinen lapsuus -työtä A-klinikkasäätiöllä

×