en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Lapsuuden kokemukset aikuisuudessa

Omien vanhempien tai muiden perheen aikuisten liiasta juomisesta aiheutuvat ongelmat saattavat varjostaa lapsuutta ja nuoruutta hyvin voimakkaasti. Koti voi olla turvaton monellakin tapaa. Jo pelkästään aikuisten humaltuminen voi olla lasten silmissä pelottavaa, puhumattakaan siitä, jos kotona ilmenee riitelyä, rajuja juhlia, synkkiä krapuloita, väkivaltaa tai vanhempien yön selkään häviämisiä. Tässä asetelmassa perheenjäsenten roolit kääntyvät usein päälaelleen. Lapset alkavat huolehtia itsestään, sisaruksistaan ja jopa vanhemmistaan sekä henkisesti että fyysisesti. Tällöin lapsen elämässä ei jää riittävästi tilaa lapsen maailmalle vaan sen täyttävät joko osin tai ajoittain jopa kokonaan aikuisten huolet, murheet ja vastuut. Tällaisissa olosuhteissa lapsen kehitys vaarantuu. Vaikka lapsi onkin taitava kehittämään selviytymiskeinoja ja kasvaa vuosi vuodelta vanhemmaksi, moni tärkeä kehitysaskel saattaa jäädä ottamatta.  
 
YLE:n Pullopostia lapsuudesta -tv-sarjan nettisivuilla kysyttiin katsojilta heidän lapsuudenkokemuksistaan. Monien kysymysten aiheet liittyvät kokemuksiin, jotka voivat heijastella erilaisina vaikutuksina vielä aikuisuudessakin. 
 
Vaikean lapsuuden seurauksia voivat olla esimerkiksi tunne omasta arvottomuudesta sekä vaikeus luottaa itseen, toisiin ihmisiin ja elämään yleensä. Toisaalta moni rankan lapsuuden läpikäynyt kokee saaneensa paljon myös vahvuuksia kokemustensa kautta. Monet ovat kuvailleet itseään aikuisiällä muun muassa hyviksi organisoimaan asioita sekä kuuntelemaan ja ottamaan muut huomioon.  Useat kuvaavat myös olevansa erityisen taitavia keksimään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. 

Lue yksi kokemus lasisen lapsuuden tuomista haasteista ja vahvuuksista työelämässä!

On tärkeätä muistaa, ettei lapsuus koostu pelkästä lapsuuden perheestä. Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat myös esimerkiksi päivähoito, naapurusto, ystävät, harrastukset, isovanhemmat ja kummit.

Erilaisista oloista tulevien lasten selviytymistä koskevissa tutkimuksissa on huomattu muun muassa sen vaikuttavan merkittävästi, jos elämässä on yksikin turvallinen aikuinen. Monelle tällainen aikuinen on ollut esimerkiksi isovanhempi tai vaikkapa opettaja. Myös kodin ulkopuoliset harrastukset tai lemmikkieläin ovat saattaneet olla hyvin merkittävä osa lapsen kasvutarinaa.  

Lue lisää varhaisen kiintymyssuhteen vaikutuksista aikuisiän ihmissuhteisiin:

» Hyvään aikuisuuteen
» Parisuhteeseen
» Omaan vanhemmuuteen
» Suhteeseen omiin vanhempiin 
» Mistä apua aikuisena itselleni

×