Aikuisten yksilö-chat

Järjestämme ajanvarauksella toimivia yksilöchatteja lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille. Aikoja on tarjolla noin kaksi kertaa viikossa. Keskustelu käydään kahden kesken joko Lasinen lapsuus -työntekijän tai vanhempien alkoholinkäytön kokeneen vertaiskeskustelijan kanssa. Keskustelukumppani valitaan chat-aikaa varatessa.

Yksilöchatissa keskustellaan niistä lasisen lapsuuden teemoista, jotka keskustelun varaaja kokee tärkeiksi. Aiheina voivat olla esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön vaikutukset omaan elämään, selviytymiskeinot, myönteiset lapsuusmuistot, yhteydenpito ikääntyvän vanhemman kanssa, vanhemman päihdekuolema sekä ylisukupolvisten ketjujen katkaiseminen. Yhdessä voimme pohtia myös erilaisia apu -ja tukikanavia, joita on tarjolla lapsuuden kokemusten käsittelyyn ja oman hyvinvoinnin parantamiseen.

Ohjeet ajan varaamiseksi

Ajanvarauksessa pyydetään varaajan nimi (voi olla myös nimimerkki) ja toimiva sähköpostiosoite. Tarvitsemme sähköpostinosoitteen vain mahdollisten peruutusten vuoksi, tietoja ei tallenneta muuta käyttöä varten.

Huomaathan valita heti aluksi joko vertaiskeskustelijan vai Lasinen lapsuus -työntekijän.

Keskustelu käydään tämän sivun chat-ikkunan kautta osoitteessa: lasinenlapsuus.fi/yksilochat

Keskustelu tapahtuu kirjoittamalla. Kesto on 45 minuuttia.

Kuullaan chatissa!

Ajanvaraukseen pääset osoitteessa: https://vello.fi/lasinenlapsuus/

 


kuva: Jane Palash / Unsplash